Ημέρα Ανταγωνιστικότητας «Η Ελλάδα σε νέα τροχιά: Ανταγωνιστικότητα και Τεχνολογία»

Εντός Ελλάδας

Image not found

Ημέρα Ανταγωνιστικότητας «Η Ελλάδα σε νέα τροχιά: Ανταγωνιστικότητα και Τεχνολογία»

Έναρξη 09:30 - Λήξη 12:30
Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft, Μαρούσι


Ημέρα Ανταγωνιστικότητας, Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

«Η Ελλάδα σε νέα τροχιά: Τεχνολογία και Ανταγωνιστικότητα»

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας μεγάλης κλίμακας του ΙΟΒΕ σχετικά με τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών CLOUD.


Αναλυτικά το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης, σε μορφή .pdf