Η πύλη της υψηλής Τεχνολογίας και της Επιχειρηματικότητας στην Αίγυπτο του 21ου αιώνα

Εντός Ελλάδας

Image not found

Η πύλη της υψηλής Τεχνολογίας και της Επιχειρηματικότητας στην Αίγυπτο του 21ου αιώνα

Έναρξη 19:00 - Λήξη 21:00
Αθήνα