Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ, 27 Ιουνίου 2009

Εντός Ελλάδας

Image not found

Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ, 27 Ιουνίου 2009

Έναρξη 10:00 - Λήξη 19:00
Ξενοδοχείο InterContinental, (Λεωφόρο Συγγρού 89 - 93) Αθήνα

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη συνεδρίασή του της 6ης Μαΐου 2009, καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη του ΣΕΠΕ κατά το έτος 2009, σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο InterContinental, (Λεωφόρο Συγγρού 89 - 93), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Κατάργηση απόφασης Γενικής Συνέλευσης περί επιβολής προσαύξησης σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών
 2. Έκθεση Πεπραγμένων - Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Έργο Επιτροπών ΣΕΠΕ
 4. Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης
 5. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2008
 6. Απαλλαγή Ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Πρόταση Τροποποίησης Καταστατικού
 8. Διαγραφή Ταμειακώς μη ενήμερων Μελών για το έτος 2007
 9. Προτάσεις Μελών
 10. Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις
 11. Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (11 μόνιμα μέλη & 11 αναπληρωματικά), Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 μόνιμα μέλη & 2 αναπληρωματικά) και Πειθαρχικής Επιτροπής (3 μόνιμα μέλη & 3 αναπληρωματικά), σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, για τον ορισμό ημερομηνίας σύγκλισης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζεται το άρθρο 9, παρ. V, του ισχύοντος Καταστατικού του Συνδέσμου.

Τα συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν στα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης μπορείτε να τα αναζητήσετε στην παρακάτω διεύθυνση: www.sepe.gr/gr/GA062009 (Πρόσβαση έχουν Μόνο  οι Επιχειρήσεις - Μέλη του ΣΕΠΕ).