Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ, 23/11/2003 (ΣΕΠΕ, Λαγουμιτζή 23, Αθήνα)

Εντός Ελλάδας

Image not found

Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ, 23/11/2003 (ΣΕΠΕ, Λαγουμιτζή 23, Αθήνα)

Έναρξη 18:00 - Λήξη 22:00
2
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., στη συνεδρίασή του της 16ης Οκτωβρίου 2003, καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη του ΣΕΠΕ κατά το έτος 2003, σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2003 και ώρα 18:00 στα Γραφεία του Συνδέσμου μας (Λαγουμιτζή 23, Αθήνα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται παρακάτω.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 9 VI του Καταστατικού του ΣΕΠΕ η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2003 και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο Intercontinental (Λεωφόρο Συγγρού 89 - 93), χωρίς νέα ειδοποίηση των μελών.