Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ

Εντός Ελλάδας

Image not found

Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ

Έναρξη 18:00 - Λήξη 21:00
Αθήνα, Ξενοδοχείο InterContinental, (Λεωφόρος Συγγρού 89 - 93)

Σας υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010 και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο InterContinental, (Λεωφόρος Συγγρού 89 - 93), θα πραγματοποιηθεί η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.  Έκθεση Πεπραγμένων - Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
2.  Έργο Επιτροπών ΣΕΠΕ
3.  Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης
4.  Έγκριση Ισολογισμού 2009
5.  Απαλλαγή Ευθύνης Μελών Δ.Σ.
6.  Διαγραφή Ταμειακώς μη ενήμερων Μελών για το έτος 2008
7.  Προτάσεις Μελών
8.  Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις

Η παραπάνω Επαναληπτική Συνέλευση πραγματοποιείται λόγω έλλειψης απαρτίας και δυνατότητας λήψης απόφασης τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010.