Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΠΕ

Εντός Ελλάδας

Image not found

Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΠΕ

Έναρξη 17:00 - Λήξη 21:00
Γραφεία του ΣΕΠΕ (Λαγουμιτζή 23, Αθήνα)

Πρόσκληση

Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, στη συνεδρίασή του της 26ης Ιανουαρίου 2012, καλούνται όλα τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη του ΣΕΠΕ σε Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00, στα Γραφεία του ΣΕΠΕ (Λαγουμιτζή 23, Αθήνα) σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Έκθεση Πεπραγμένων - Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Έργο Επιτροπών ΣΕΠΕ
  3. Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης
  4. Έγκριση Ισολογισμού 2011
  5. Απαλλαγή Ευθύνης Μελών Δ.Σ.
  6. Διαγραφή Ταμειακώς μη ενήμερων Μελών για το έτος 2010
  7. Πρόταση Τροποποίησης Καταστατικού
  8. Προτάσεις Μελών
  9. Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 17:30, στο Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, (Λεωφόρος Συγγρού 89 - 93, Αθήνα).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. III του Καταστατικού, στη Συνέλευση μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς ενήμερα. Μετέχουν ή αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όπως ορίζεται στο άρθρο 5 I.V. του παρόντος Καταστατικού.