Εσπερίδα Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής

Εντός Ελλάδας

Image not found

Εσπερίδα Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής

Έναρξη 16:00 - Λήξη 21:00
Αθήνα

Σας ενημερώνουμε ότι τo Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, διοργανώνει στις 17 Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ (Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61) εσπερίδα με θέμα: 

Ελεύθερο λογισμικό VS Εμπορικό λογισμικό
Πρόκληση Επιχειρηματικής και λειτουργικής ευκαιρίας ή κίνδυνος;

Η εσπερίδα απευθύνεται σε ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη Ελληνικών Επιχειρήσεων, Δημοσίων Οργανισμών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης, αλλά και σε οποιονδήποτε στέλεχος οργανισμού, επιχείρησης ή εκπαιδευτικού οργανισμού, το οποίο έχει επαγγελματική συνάφεια με την προμήθεια, σχεδιασμό, ανάπτυξη εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τις κυριότερες πτυχές επιχειρησιακού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, οι οποίες σχετίζονται τόσο με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτομιών με τη χρήση πακέτων λογισμικού, όσο και με τη διαχείριση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων πέρα και πλέον των καθιερωμένων και εγκατεστημένων σκέψεων και αντιλήψεων.

Ειδικότεροι στόχοι της εκδήλωσης είναι:

  • Να αναγνωρίσει τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά και επιχειρησιακά οφέλη, τα οποία συνεπάγεται η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η διάθεση εφαρμογών με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού.
  • Να παρουσιάσει τα  «προβλήματα  - δυσκολίες» και τους ενδεχόμενους λειτουργικούς κινδύνους, που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός στην προσπάθεια ένταξης και χρήσης εφαρμογών ανοικτού λογισμικού.
  • Να παρουσιάσει τους προβληματισμούς ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας σε περιβάλλον ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
  • Να αναδείξει ως ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα την ανάπτυξη λογισμικού με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού.
  • Να παραθέσει παραδείγματα επιτυχούς ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού σε επιχειρήσεις και σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
  • Να καταδείξει την αναγκαιότητα χρήσης ελεύθερου λογισμικού σε μια δημοκρατικά αναπτυγμένη κοινωνία και σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Να παρουσιάσει τυχόν Νομικά ζητήματα που προκύπτουν με την ένταξη χρήσης ελεύθερου λογισμικού σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στην εσπερίδα συμμετέχει ως ομιλητής ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Μελών & Ινστιτούτων της ΕΕΔΕ, Λεωφόρος Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Κάτω Πατήσια, 11144 Αθήνα, Τηλ.: 210 2112000 (εσωτ. 710), Fax: 210-2112020-1, 037, κ. Βάσω Ταξίδου, e-mail: eip@eede.gr

Πρόγραμμα, σε μορφή .pdf
Δήλωση Συμμετοχής, σε μορφή .doc