Εσπερίδα Ανώτατων Στελεχών με τον Marshall Goldsmith από την KPMG

Εντός Ελλάδας

Image not found

Εσπερίδα Ανώτατων Στελεχών με τον Marshall Goldsmith από την KPMG

Έναρξη 09:00 - Λήξη 17:00
Αθήνα