Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΠΕ

Εντός Ελλάδας

Image not found

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΠΕ

Έναρξη 17:30 - Λήξη 21:00
Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, (Λεωφόρος Συγγρού 89 - 93, Αθήνα)

Πρόσκληση

Tην Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 17:30, στο Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental (Λεωφόρος Συγγρού 89 - 93), θα πραγματοποιηθεί η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Έκθεση Πεπραγμένων - Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Έργο Επιτροπών ΣΕΠΕ
  3. Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης
  4. Έγκριση Ισολογισμού 2011
  5. Απαλλαγή Ευθύνης Μελών Δ.Σ.
  6. Διαγραφή Ταμειακώς μη ενήμερων Μελών για το έτος 2010
  7. Πρόταση Τροποποίησης Καταστατικού
  8. Προτάσεις Μελών
  9. Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις

Η παραπάνω Επαναληπτική Συνέλευση πραγματοποιείται λόγω έλλειψης απαρτίας και δυνατότητας λήψης απόφασης την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. III του Καταστατικού, στη Συνέλευση μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς ενήμερα. Μετέχουν ή αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όπως ορίζεται στο άρθρο 5 I.V. του παρόντος Καταστατικού.