Ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων - Πρόγραμμα "ΟΑΕΠ - Εξωστρέφεια"

Εντός Ελλάδας

Image not found

Ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων - Πρόγραμμα "ΟΑΕΠ - Εξωστρέφεια"

Έναρξη 18:30 - Λήξη 20:00
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης