Ελληνικό e-Government Forum

Εντός Ελλάδας

Image not found

Ελληνικό e-Government Forum

Έναρξη 15:30 - Λήξη 19:00
Αθήνα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Θέμα: «Μοντέλα διαρκούς υποστήριξης και αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης βασιζόμενα σε υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και τηλεσυνεργασίας»

Ομάδα Εργασίας: «Αξιοποίηση των υποδομών και υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης (e-learning), τηλεσυνεργασίας και διαχείρισης περιεχομένου, για την εγκαθίδρυση και λειτουργία μοντέλου διαρκούς υποστήριξης και αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης» (Γ’ Κύκλος)

Με την παρούσα σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 1η Διαβούλευση της παραπάνω Ομάδας Εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 15.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός).

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

• Διαδικασίες κατάρτισης και αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθούνται σήμερα στο δημόσιο τομέα

• Εμπειρίες από έργα που αναπτύχθηκαν (πχ. ΕΚΔΔΑ, ΜΟΔ, Σ.Ε.Υ.Υ.Ο) για την υποστήριξη της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα

• Διερεύνηση του ρόλου και της επάρκειας των υποδομών τηλεκπαίδευσης στην υποστήριξη των υπαρχόντων στρατηγικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο

• Προβλήματα και Προκλήσεις στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα

• Ετοιμότητα τεχνολογικών υποδομών, διαδικασιών διαχείρισης και υποστήριξης της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα

• Μελλοντικές ενέργειες και δράσεις για την ανάπτυξη και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια της 4ης προγραμματικής περιόδου

Η συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη συνάντηση είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας, στην κα Ιωάννα Ταλάντη , τηλ. 210 8203755 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου italanti@aueb.gr.