Έκτο Συμπόσιο Επικοινωνιών - Πληροφορικής του ΝΑΤΟ

Εντός Ελλάδας

Image not found

Έκτο Συμπόσιο Επικοινωνιών - Πληροφορικής του ΝΑΤΟ

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
2
Αγαπητές Κυρίες & Αγαπητοί Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 6ο Συμπόσιο Επικοινωνιών -Πληροφορικής του ΝΑΤΟ διοργανώνεται από την Επιτροπή Consultation, Command and Control Board (NC3B) στις 18/10/2006 στη Σόφια της Βουλγαρίας με θέμα: ¨Interoperability Challenges in Coalition Operations¨.