Έκθεση Playful Learning Media (PlayLearn 2011)

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

Έκθεση Playful Learning Media (PlayLearn 2011)

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
ATHENS

Έκθεση Playful Learning Media (PlayLearn 2011)

Πέμπτη 20, Παρασκευή 21, Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011, Ελληνοαμερικανική Ένωση, σε σύνδεση με το 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011)

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ και το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση», με την υποστήριξη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ) και τη συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, σας προσκαλoύν στην πρώτη Έκθεση Playful Learning Media (PlayLearn 2011), σε σύνδεση με το 5ο Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συνέδριο για Μάθηση Βασιζόμενη σε Ψηφιακά Παιχνίδια - 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011).

Σκοπός της Έκθεσης PlayLearn 2011 είναι να προβάλει πρωτότυπες παραγωγές στον τομέα των μέσων παιγνιώδους μάθησης (playful learning), στις αναλογικές (εκπαιδευτικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια με ιστορίες), ψηφιακές (βίντεο, animation, ψηφιακή αφήγηση, διαδραστικές εφαρμογές), και οποιεσδήποτε άλλες διαμεσικές (transmedial) εκδοχές τους, να φέρει σε επαφή τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τους δημιουργούς, σπουδαστές και ερευνητές μαθησιακών μέσων, αλλά και τους έλληνες δημιουργούς μαθησιακών μέσων με έμπειρους δημιουργούς και ερευνητές του εξωτερικού. Ταυτόχρονα η έκθεση θα δώσει στο κοινό την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στο χώρο των μέσων παιγνιώδους μάθησης, αλλά και για τις πρακτικές σχεδιασμού και αξιοποίησης διαδικασιών παιγνιώδους μάθησης στην τάξη.

, στις αναλογικές (εκπαιδευτικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια με ιστορίες), ψηφιακές (βίντεο, animation, ψηφιακή αφήγηση, διαδραστικές εφαρμογές), και οποιεσδήποτε άλλες διαμεσικές (transmedial) εκδοχές τους, να φέρει σε επαφή τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τους δημιουργούς, σπουδαστές και ερευνητές μαθησιακών μέσων, αλλά και τους έλληνες δημιουργούς μαθησιακών μέσων με έμπειρους δημιουργούς και ερευνητές του εξωτερικού. Ταυτόχρονα η έκθεση θα δώσει στο κοινό την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στο χώρο των μέσων παιγνιώδους μάθησης, αλλά και για τις πρακτικές σχεδιασμού και αξιοποίησης διαδικασιών παιγνιώδους μάθησης στην τάξη.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε σπουδαστές, σχεδιαστές και ερευνητές αναλογικών και ψηφιακών μέσων παιγνιώδους μάθησης, μαθητές και εκπαιδευτικούς, με έμφαση σε νέους δημιουργούς και ανεξάρτητες ομάδες, που επιθυμούν να προβάλουν τις πρωτότυπες παραγωγές τους στην Έκθεση Playful Learning Media 2011 έτσι ώστε να αναδείξουν τη δουλειά τους αλλά και να συγκεντρώσουν σχόλια από εμπειρογνώμονες στο χώρο των μαθησιακών μέσων, εκπαιδευτικούς, μαθητές και το ευρύ κοινό. Οι παραγωγές παιγνιώδους μάθησης μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε νέους και ενήλικους χρήστες ενώ δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το μαθησιακό περιεχόμενο, το είδος της παραγωγής (εκπαιδευτικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια με ιστορίες, βίντεο, animation, ψηφιακή αφήγηση, διαδραστικές εφαρμογές) ή την αναλογική, ψηφιακή ή διαμεσική πλατφόρμα δημιουργίας.

, που επιθυμούν να προβάλουν τις πρωτότυπες παραγωγές τους στην Έκθεση Playful Learning Media 2011 έτσι ώστε να αναδείξουν τη δουλειά τους αλλά και να συγκεντρώσουν σχόλια από εμπειρογνώμονες στο χώρο των μαθησιακών μέσων, εκπαιδευτικούς, μαθητές και το ευρύ κοινό. Οι παραγωγές παιγνιώδους μάθησης μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε νέους και ενήλικους χρήστες ενώ δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το μαθησιακό περιεχόμενο, το είδος της παραγωγής (εκπαιδευτικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια με ιστορίες, βίντεο, animation, ψηφιακή αφήγηση, διαδραστικές εφαρμογές) ή την αναλογική, ψηφιακή ή διαμεσική πλατφόρμα δημιουργίας.

Η έκθεση PlayLearn 2011 δεν αφορά παραγωγές ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού, για τις οποίες υπάρχει ανοικτή ειδική πρόσκληση υποβολής στο πλαίσιο της παράλληλης έκθεσης SGS-Best 2011 (περισσότερες λεπτομέρειες στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης).

για τις οποίες υπάρχει ανοικτή ειδική πρόσκληση υποβολής στο πλαίσιο της παράλληλης έκθεσης SGS-Best 2011 (περισσότερες λεπτομέρειες στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης).

υποβολή φακέλων

Για την υποβολή της παραγωγής σας προς συμμετοχή στην Έκθεση PlayLearn 2011 παρακαλείστε μέχρι και την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 (προθεσμία παραλαβής) να υποβάλλετε

 την πλήρη παραγωγή παιγνιώδους μάθησης, σε μορφή πακέτου υλικού (προκειμένου για αναλογικές παραγωγές) ή αρχείου εγκατάστασης ή ιστοχώρου (προκειμένου για ψηφιακές παραγωγές

2

ιστοσελίδες, υλικό τεκμηρίωσης, ερευνητικό έργο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την υποβαλλόμενη παραγωγή, όπως είναι διαθέσιμο κατά περίπτωση

φυλλάδιο παρουσίασης στα ελληνικά, σε ψηφιακή μορφή (αρχείο doc ή pdf), επιμέλεια έτοιμου προς εκτύπωση (camera-ready) και έκταση 2 σελίδων Α4 (αυστηρέςπροδιαγραφές), με περιγραφή της παραγωγής σας και στοιχεία των συντελεστών, προςχρήση στην έκθεση ως φυλλάδιο που θα συνοδεύει το έργο σας

φυλλάδιο παρουσίασης στα αγγλικά, με τις ίδιες προδιαγραφές και σκοπό.

Το σύνολο του παραπάνω υλικού πρέπει να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου (παρακαλούμε φροντίστε για την άφιξή του έως την προθεσμία της 20ής Σεπτεμβρίου 2011) στα στοιχεία Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών Σταδίου 5, 10562, Αθήνα Οργανωτική Γραμματεία της Έκθεσης PlayLearn 2011 υπ’όψιν κας. Νίκης Παπασταύρου, τηλ. 210 3689426

επιλογή συμμετοχών

Η υποβολή συμμετοχής στην Έκθεση PlayLearn 2011 είναι ανοικτή σε πρωτότυπες παραγωγές από νέους σπουδαστές και ερευνητές, καθώς και μαθητές, εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητους δημιουργούς και ερευνητικές ομάδες. Οι παραγωγές που θα παρουσιαστούν στην έκθεση θα επιλεγούν με βάση την πρωτοτυπία τους καθώς και τις τεχνικές, αισθητικές και μαθησιακές τους ποιότητες.

ημέρες λειτουργίας

Η Έκθεση PlayLearn 2011 θα είναι επισκέψιμη για συνέδρους και προσκεκλημένους κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ECGBL 2011 (Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011) και για το ευρύ κοινό το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011.

διοργάνωση

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.media.uoa.gr/ntlab)Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» (http://icte.ecd.uoa.gr)

οργανωτική επιτροπή

 Μιχάλης Μεϊμάρης, Διευθυντής Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την

Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, email mmeimaris@media.uoa.gr

 Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα, Διευθύντρια Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση», Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ, email gellask@ecd.uoa.gr

 Ευαγγελία Κούρτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ, email ekourti@ecd.uoa.gr

3

 Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, email gouscos@media.uoa.gr

 Κλειώ Γκουγκουλή, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, International Toy Research Association, email cleogougoulis@yahoo.gr

 Ήρα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Πολιτιστικών, Eλληνοαμερικανική Ένωση, email ipapadopoulou@hau.gr

οργανωτική γραμματεία

 Αλεξάνδρα Νάκου, MA, Ερευνητική Συνεργάτιδα Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, email alexandranakou@gmail.com

 Ένη Μελιάδου, MA, Ερευνητική Συνεργάτιδα Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, email eni.meliadou@gmail.com

 Νίκη Παπασταύρου, MA, Ερευνητική Συνεργάτιδα Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, email npapast@media.uoa.gr

περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την ‘Εκθεση PlayLearn 2011 μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Οργανωτική Γραμματεία της διοργάνωσης, κα. Αλεξάνδρα Νάκου,

email alexandranakou@gmail.com.

υποβολές ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού – Έκθεση SGS-Best 2011

Η έκθεση PlayLearn 2011 επικεντρώνεται σε αναλογικές, ψηφιακές και διαμεσικές παραγωγές παιγνιώδους μάθησης εκτός από ψηφιακά παιχνίδια. Παραγωγές ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού μπορούν να υποβληθούν προς συμμετοχή στην παράλληλη έκθεση Serious Games Showcase & Best Practices (SGS-Best 2011) η οποία διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών σε σύνδεση με το συνέδριο ECGBL 2011 στους ίδιους χώρους (Ελληνοαμερικανική Ένωση) και ημερομηνίες (Πέμπτη 20, Παρασκευή 21, Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης SGS-Best 2011, Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μουρλάς, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, email mourlas@media.uoa.gr.

τo συνέδριο ECGBL 2011

Το συνέδριο 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011) διοργανώνεται στην Αθήνα στις 20-21 Οκτωβρίου 2011 από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.media.uoa.gr/ntlab), με την υποστήριξη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ,http://www.media.uoa.gr/institute) και τη συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (http://www.hau.gr). Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο. org/ecgbl/ecgbl2011/ecgbl11-home.htm για περισσότερες πληροφορίες και να παρακολουθήσετε μαζί μας τις εργασίες του συνεδρίου ECGBL 2011.