Εκδήλωση για κλάδο πληροφορικής και τεχνολογίας επικοινωνιών στα πλαίσια Διεθνούς Έκθεσης στη Φιλιππούπολη

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

Εκδήλωση για κλάδο πληροφορικής και τεχνολογίας επικοινωνιών στα πλαίσια Διεθνούς Έκθεσης στη Φιλιππούπολη

Έναρξη 09:00 - Λήξη 20:00
Αθήνα

Σας ενημερώνουμε ότι στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Υποστήριξης στη Βουλγαρία (“Enterprise Europe Network-Bulgaria”) θα διοργανώσει, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR» στη  Φιλιππούπολη (27.09-02.10.2010) διήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στον κλάδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας των επικοινωνιών με τη συμμετοχή εταιριών, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η πρώτη ημέρα θα περιλαμβάνει σεμινάριο σχετικά με χρηματοδοτικές ευκαιρίες, βέλτιστες πρακτικές και ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας, ενώ τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και ως προθεσμία εγγραφής και υποβολής εταιρικού προφίλ έχει οριστεί από τους διοργανωτές η 13η Σεπτεμβρίου 2010.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στην  ιστοσελίδα:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/bemt/home.cfm?EventID=2363, ενώ για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη Έκθεση «INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR» μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.fair.bg/en/events/EsenenPanair010.htm.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη διοργάνωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Zornitsa Nedelcheva, “International Economic Cooperation”, Bulgarian Industrial Association, τηλ. + 35929320934, e-mail: ierc2@bia-bg.com.