ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την πρόσκληση για προτάσεις στον τομέα e-Health

Εντός Ελλάδας

Image not found

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την πρόσκληση για προτάσεις στον τομέα e-Health

Έναρξη 10:00 - Λήξη 13:00
Πάτρα

Αθήνα, 23 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ. 273

 

Προς
Τις Επιχειρήσεις - Μέλη του ΣΕΠΕ

Θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την πρόσκληση για προτάσεις στον τομέα e-Health του 7ου  Πλαισίου (FP7 - ICT) και του  Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP).

Αγαπητές κυρίες & Αγαπητοί κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για την Έρευνα και την Ανάπτυξη στον τομέα e - Health, την Παρασκευή 4 Μαίου 2007 στο Αμφιθέατρο του κτηρίου "Δ. Μαρίτσας", στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η Ενημερωτική Ημερίδα, διοργανώνεται ενόψει της σχετικής πρόσκλησης για προτάσεις στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7 - ICT) αλλά και στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP). Με εκτίμηση,
Γραμματεία ΣΕΠΕ