Διεθνές Θεματικό Συνέδριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης

Εντός Ελλάδας

Image not found

Διεθνές Θεματικό Συνέδριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
2
Αγαπητές Κυρίες & Αγαπητοί Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ Νομού Ηρακλείου και το Δήμο Ηρακλείου διοργανώνουν διεθνές συνέδριο, στις 5 και 6 Μαΐου 2006, στο Ηράκλειο Κρήτης, με τίτλο: ¨Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη¨.