Δια Βίου Μάθηση & Διαχείριση Σταδιοδρομίας: Η Συμβολή του Εργαλείου Συμβουλευτικής ΔΙΑΠΛΟΥΣ

Εντός Ελλάδας

Image not found

Δια Βίου Μάθηση & Διαχείριση Σταδιοδρομίας: Η Συμβολή του Εργαλείου Συμβουλευτικής ΔΙΑΠΛΟΥΣ

Έναρξη 09:00 - Λήξη 14:00
2
Αγαπητές Κυρίες & Αγαπητοί Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) συμμετέχει στη διοργάνωση συνεδρίου με τίτλο: ¨Δια Βίου Μάθηση & Διαχείριση Σταδιοδρομίας: η Συμβολή του Εργαλείου Συμβουλευτικής ΔΙΑΠΛΟΥΣ¨ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στις 18 Σεπτεμβρίου 2006,