Απολογισμός και αξιολόγηση της δράσης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» - Σχεδιασμός δράσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο ΕΣΠΑ

Εντός Ελλάδας

Image not found

Απολογισμός και αξιολόγηση της δράσης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» - Σχεδιασμός δράσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο ΕΣΠΑ

Έναρξη 09:00 - Λήξη 15:00
Αθήνα

Η ημερίδα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών, οικονομικούς διευθυντές και άλλους επαγγελματίες του χώρου, και έχει σαν στόχο την ενημέρωση για τα αποτελέσματα έρευνας για την αξιολόγηση της Δράσης «Ψηφιακό Μέλλον»,  την παρουσίαση του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου και των νέων χρηματοδοτικών πρακτικών όπως αυτές διαφαίνονται μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τέλος την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα με την βοήθεια των Κρατικών Ενισχύσεων.

Πρόγραμμα