Ανοιχτό Φόρουμ 2008

Εντός Ελλάδας

Image not found

Ανοιχτό Φόρουμ 2008

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
Αθήνα


Ημερομηνία διεξαγωγής του Ανοικτού Φόρουμ: 9 Απριλίου 2008
Τα ΜΜΕ αποτελούν επιχειρήσεις και όπως όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος. Παράλληλα όμως οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν και κέντρα εξουσίας στο βαθμό που επηρεάζουν την κοινή γνώμη.  Επιπλέον, το προϊόν που παράγουν, η πληροφόρηση-ενημέρωση, δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν, αλλά ένα κοινωνικά ευαίσθητο προϊόν - αφού από την ποιότητά του εξαρτάται, ως ένα βαθμό, και η ποιότητα της δημοκρατίας. Τα ΜΜΕ, ως κέντρα εξουσίας, υπόκεινται στους κανόνες δεοντολογίας που διασφαλίζουν την ποιότητα και διαφάνεια της παρεχόμενης ενημέρωσης. Ποιες ισορροπίες επικρατούν τελικά στην όλη λειτουργία των ΜΜΕ, τα οποία άλλοι τείνουν να θεοποιούν και άλλοι να δαιμονοποιούν;  Υπάρχει μια «ελληνική ιδιαιτερότητα» των Μέσων ή η παγκόσμια αγορά προδιαγράφει και το πεδίο εξέλιξης των καθ΄ ημάς ΜΜΕ;
Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς ο ΣΕΒ προχωρά στην οργάνωση Ανοικτού Φόρουμ, στις 9 Απριλίου 2008, στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, με θέμα:
Ανοικτό Φόρουμ 08
«Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:  Δεοντολογία, Κέρδος και Εξουσία»
Το ΑΦ 08 θα φιλοξενήσει 4 Ομάδες Εργασίας- στρογγυλά τραπέζια, όπου οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν απόψεις με βάση τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

Στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Φόρουμ στη διεύθυνση: www.anoiktoforum.gr έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για όποιες αλλαγές προκύψουν στο Πρόγραμμα και συγχρόνως μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας, σχετικά με τα θέματα που θα απασχολήσουν το Ανοικτό Φόρουμ 08, μέχρι και τις 8 Απριλίου.