Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Περιόδους Κρίσης & Πληροφοριακά Συστήματα

Εντός Ελλάδας

Image not found

Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Περιόδους Κρίσης & Πληροφοριακά Συστήματα

Έναρξη 12:30 - Λήξη 16:00
Αθήνα