5ο Internet Business Forum

Εντός Ελλάδας

Image not found

5ο Internet Business Forum

Έναρξη 10:00 - Λήξη 17:00
Αθήνα

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης

Business = e- Business

 
Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2008 
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental

 Σκοπός


Σκοπός του forum είναι να αποτελέσει τόπο και χρόνο συγκέντρωσης στελεχών, εμπειριών και τεχνογνωσίας από το χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Εκπρόσωποι του Δημοσίου, νομοκανονιστικών αρχών, θεσμικών εταίρων, επιχειρήσεων του ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, συμβουλευτικών οργανισμών, παρατηρητηρίων, εμπόρων, προμηθευτών τεχνολογιών πληροφορικής για ηλεκτρονικό επιχειρείν καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου θα συζητήσουν την παρούσα κατάσταση των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων, πραγματοποιημένων ή προγραμματιζόμενων και θα αναλύσουν την κατάσταση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ειδικότερα, το Internet Business Forum 2008 θα εστιάσει το ενδιαφέρον του στους παρακάτω τομείς:

  • Η υφιστάμενη κατάσταση από πλευράς νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
  • Τεχνολογίες, Υπηρεσίες, Κίνητρα και Προοπτικές για την ευρεία υιοθέτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το Δημόσιο.
  • Σχεδιασμός έργων και μετασχηματισμός διαδικασιών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν, όπως ηλεκτρονικές προμήθειες Δημοσίου, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ψηφιακά πιστοποιητικά κλπ.
  • Γενικότερες Δράσεις για την τόνωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται σε:

  • Ανώτερα και ανώτατα στελέχη όλων των κλάδων της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του εμπορίου που είτε δραστηριοποιούνται ήδη ηλεκτρονικά είτε σκέπτονται να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή
  • Ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν μέσω διαδικτύου στους συναλλασσόμενους ιδιώτες και επιχειρήσεις
  • Ανώτερα και ανώτατα στελέχη πληροφορικής ή εμπορικών διευθύνσεων
  • Σε εταιρίες που παρέχουν υποδομές και υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν
  • Σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις εξελίξεις στο επιχειρείν μέσω διαδικτύου

Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Δήλωση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία της ΕΕΔΕ
Λεωφόρος Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61,
Κάτω Πατήσια, 11144 Αθήνα,
Τηλ.: 210 2112000 (εσωτ. 710), Fax: 210-2112020-037
e-mail: eip@eede.gr κ. Β. Ταξίδου