5ο GREEK ICT FORUM, DIVANI ΚΑΡΑΒΕΛ

Εντός Ελλάδας

Image not found

5ο GREEK ICT FORUM, DIVANI ΚΑΡΑΒΕΛ

Έναρξη 09:00 - Λήξη 19:00
2
ΠΕΜΠΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2003, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο DIVANI - ΚΑΡΑΒΕΛ το 5ο ετήσιο συνέδριο «The Greek ICT Forum», το οποίο διοργανώνεται από τον ετήσιο Οδηγό «The Greek ICT Market» και την εταιρία «Teamworks» και με τη συνεργασία του e-Business Forum του Υπουργείου Ανάπτυξης και του e-Government Forum του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το Συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ).