4ο Interbalkan IT Forum, Σόφια, 6 & 7 Οκτωβρίου 2003

Εκτός Ελλάδας

Image not found

4ο Interbalkan IT Forum, Σόφια, 6 & 7 Οκτωβρίου 2003

Έναρξη 09:00 - Λήξη 19:00
Σόφια
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) προετοιμάζει τη διοργάνωση του 4ου Interbalkan IT Forum "South-Eastern European IST Cooperation: Challenges and Perspectives for SMEs in FP6" , σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Σύνδεσμο Πληροφορικής της Βουλγαρίας, Bulgarian Association of Information Technologies (ΒΑΙΤ). Το Συνέδριο πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννηση του John Atanasoff - ενός από τους μεγάλους συντελεστές της Ψηφιακής εποχής και διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Georgi Parvanov, Προέδρου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
Η διοργάνωση του Συνεδρίου γίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ISIS (Information Society Initiative for South - Eastern Europe) στο οποίο ο ΣΕΠΕ συμμετέχει ως συνεργάτης. Κύριο αντικείμενο του ISIS αποτελεί η προώθηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ενημέρωση για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας με κύριο άξονα την πρωτοβουλία eEurope, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων στην περιοχή της Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης.

Ο στόχος του 4ου Interbalkan IT Forum είναι η περιφερειακή συνεργασία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Νοτιο - Ανατολική Ευρώπη στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των στελεχών του Ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην περιοχή. Από τους στόχους του συνεδρίου αποτελεί και η συνεργασία στα πλαίσια του 6ου Προγράμματος πλαισίου της Ε.Ε. Η διοργάνωση του 4ου Interbalkan IT Forum έχει προγραμματισθεί για τις 6 και 7 Οκτωβρίου 2003 στο National Museum of History στη Σόφια.