3ο Ελληνοτουρκικό Forum για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 6,7 & 8 Ιουνίου στη Ρόδο

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

3ο Ελληνοτουρκικό Forum για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 6,7 & 8 Ιουνίου στη Ρόδο

Έναρξη 09:00 - Λήξη 19:00
Ρόδος
Ο ΣΕΠΕ προετοιμάζει και συντονίζει τη διοργάνωση του 3ου Ελληνοτουρκικού Forum για την Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Σύνδεσμο Πληροφορικής της Τουρκίας, Turkish Informatics Foundation (TBV).
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 6, 7 και 8 Ιουνίου 2003 στη Ρόδο, παράλληλα με την Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών για τη Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου γίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ISIS (Information Society Initiative for South – Eastern Europe) στο οποίο ο ΣΕΠΕ συμμετέχει ως συνεργάτης. Κύριο αντικείμενο του ISIS αποτελεί η προώθηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ενημέρωση για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας με κύριο άξονα την πρωτοβουλία eEurope, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων στην περιοχή της Νότιο – Ανατολικής Ευρώπης.
Ο στόχος του 3ου Ελληνοτουρκικού Forum είναι η παρουσίαση των εξελίξεων, μεθοδολογιών, εργαλείων καθώς και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα e-Government και e-Culture.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.gr-tr-forum2003.gr καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.isisnet.org/.