1ο στρατηγικό συνέδριο για τον κλάδο της Ενέργειας - Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη

Εντός Ελλάδας

Image not found

1ο στρατηγικό συνέδριο για τον κλάδο της Ενέργειας - Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη

Έναρξη 09:00 - Λήξη 20:00
Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, ΑθήναΣημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες αποκτούν μια επιπλέον αναπτυξιακή διάσταση υπό τις παρούσες συνθήκες για την Ελληνική Οικονομία, προσφέρει η αγορά της Ενέργειας στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά στην εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διάθεση παραδοσιακών όσο και ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών.

Οι διαφαινόμενες ευκαιρίες και οι προκλήσεις στον κλάδο της Ενέργειας θα αναλυθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη, που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Boussias Communications. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Ανάλυση θεματολογίας

Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικών φορέων και κορυφαία στελέχη του κλάδου, εμπειρογνώμονες, επενδυτές και ειδικοί σύμβουλοι καταθέτουν τις απόψεις και την εμπειρία τους, παρουσιάζουν επιτυχημένες πρακτικές και επενδυτικά εργαλεία για την ανάπτυξη του κλάδου.

Μεταξύ των θεμάτων που θα αναλυθούν στο συνέδριο περιλαμβάνονται:

  • Αξιολόγηση των πολιτικών και του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τον κλάδο της Ενέργειας
  • Εκτίμηση για τη συνεισφορά του κλάδου στην Ελληνική Οικονομία και αναγκαίες προσαρμογές της ενεργειακής αγοράς στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της οικονομικής κρίσης
  • Εκτιμήσεις για το ρόλο της Ελλάδας στην περιφέρεια της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και για την ανάπτυξη ενεργειακών συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή
  • Προσδιορισμός της αξίας και των επιπτώσεων της ιδιωτικοποίησης των οργανισμών παραγωγής Ενέργειας
  • Επισκόπηση και αξιολόγηση των σημαντικότερων επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα
  • Παρουσίαση των βασικών στρατηγικών για αύξηση της ενεργειακής επάρκειας, βελτίωση της παραγωγικότητας και αριστοποίηση του μείγματος ενέργειας
  • Ανάλυση των επιπτώσεων του οικονομικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ενέργειας
  • Πρόβλεψη της αναμενόμενης συμπεριφοράς των επενδυτών στο άμεσο μέλλον – τοπικά έναντι διεθνών κεφαλαίων
  • Εντοπισμός των διαφαινόμενων επενδυτικών ευκαιριών για την παραγωγή ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, για την επίτευξη ενεργειακής επάρκειας και αειφόρου ανάπτυξης
  • Εξεύρεση τρόπων ελαχιστοποίησης των κινδύνων και αξιοποίησης των επενδυτικών δυνατοτήτων

1ο στρατηγικό συνέδριο για τον κλάδο της Ενέργειας - Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη