1ο Risk Management & Compliance Forum

Εντός Ελλάδας

Image not found

1ο Risk Management & Compliance Forum

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
Aθήνα

Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση αναδεικνύει την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης και του ελέγχου των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποτελέσει ένα forum ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και προβληματισμών που σχετίζονται με τους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Εκπρόσωποι τραπεζών, κανονιστικών αρχών, θεσμικών εταίρων, συμβουλευτικών εταιριών και προμηθευτών πληροφορικής τεχνολογίας θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν την παρούσα κατάσταση, τις εξελίξεις, τις νέες τάσεις και τον ρόλο της διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης, όχι μόνον στον ελληνικό αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ειδικότερα, η εκδήλωση θα εστιάσει το ενδιαφέρον της στις ακόλουθες περιοχές:

  • Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου
  • Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
  • Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς

Πέραν των ανωτέρω εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης συμμετέχοντας στα παρακάτω panels:

  • Chief Compliance Officers Panel
  • Chief Risk Officers Panel

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Δήλωση Συμμετοχής