15ο Banking Forum

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

15ο Banking Forum

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
Αθήνα


Σκοπός

Ο θεσμός του Banking Forum συμπληρώνει δεκαπέντε χρόνια διαρκούς παρουσίας στον τραπεζικό χώρο και η συμβολή του στην προαγωγή της τραπεζικής επιχειρηματικότητας υπήρξε σημαντική. Περαιτέρω σκοπός της εφετινής εκδήλωσης είναι η διεύρυνση του ορίζοντα της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας των τραπεζών με τη συμβολή της τεχνολογίας και στην πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση.

Ειδικότερα θα εστιάσει το ενδιαφέρον της στους παρακάτω τομέις:

 • Front End Technologies. Στρατηγικές προκλήσεις της πληροφορικής στον τραπεζικό χώρο.
 • Panel Ανωτάτων Στελεχών Λιανικής Τραπεζικής.
 • Business Process Management.
 • Relationship Banking – CRM.
 • Security on Banking Industry.
 • CIOs Panel

Σε Ποιους Απευθύνεται

Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται:

 • Στις διοικήσεις των τραπεζών
 • Σε ανώτατα στελέχη τραπεζικών οργανισμών που έχουν την ευθύνη χάραξης στρατηγικής για την πληροφορική
 • Σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη πληροφορικής των τραπεζικών οργανισμών
 • Σε εταιρίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό χώρο
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις εξελίξεις της πληροφορικής στον τραπεζικό τομέα