15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ, Συνέδριο digital economy forum και “e-Skills Week 2010”

Εντός Ελλάδας

Image not found

15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ, Συνέδριο digital economy forum και “e-Skills Week 2010”

Έναρξη 09:00 - Λήξη 21:00
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Αθήνα
 

Mε κεντρικούς ομιλητές τον Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Α. Παπανδρέου και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Κ. Σαμαρά πραγματοποιείται στις 3 Μαΐου 2010, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental στην Αθήνα, το Συνέδριο digital economy forum που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 15 ετών από την ίδρυση του.

Με θέμα “η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή” το Συνέδριο θέτει τις βάσεις για έναν ευρύ και γόνιμο διάλογο με προσκεκλημένους υπουργούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους και κορυφαία στελέχη από το χρηματοπιστωτικό τομέα, τις επιχειρήσεις και τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στόχος του digital economy forum είναι να αναδείξει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καίριο παράγοντα ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας και βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την έξοδο από την οικονομική κρίση.

Για τη βέλτιστη παρουσίαση των απόψεων των συμμετεχόντων η θεματική του Συνεδρίου εστιάζεται στις ενότητες “Χρηματοπιστωτικός Τομέας”, “Ψηφιακή Πολιτεία” και “Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα”, ενώ το Στρογγυλό τραπέζι με θέμα “η Ανάκαμψη είναι Ψηφιακή, από τη Θεωρία στην Πράξη”’ υπογραμμίζει τη φιλοσοφία του ΣΕΠΕ να διευρύνει την παραγωγική συνεργασία μετατρέποντας τις προθέσεις σε αποτέλεσμα.

Παράλληλα με το digital economy forum διοργανώνεται από το ΣΕΠΕ η εκδήλωση για το “eSkills Week 2010”, στο πλαίσιο του ρόλου του ΣΕΠΕ ως εθνικού εταίρου στην ομώνυμη πρωτοβουλία της Ε.Ε. Σκοπός του “eSkills Week 2010” είναι η ενημέρωση του κοινού και ειδικότερα των νέων, σχετικά με την αυξανόμενη ζήτηση επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εκδήλωση συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, εκπρόσωποι Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, εκπρόσωποι αλλά και αναλυτές της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μύριαμ Βασιλειάδου, τηλ.: 210 9249540-1, fax: 210 9249542, myrvas@sepe.gr, www.deforum.gr