10ο Οικονομικό Φόρουμ για την ΝΑ Ευρώπη (SEEF) – Περιφερειακές επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Εκτός Ελλάδας

Image not found
-

10ο Οικονομικό Φόρουμ για την ΝΑ Ευρώπη (SEEF) – Περιφερειακές επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Έναρξη 09:00 - Λήξη 17:00
Σόφια

Το εν θέματι Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στην Σόφια,  στις 5 και 6 Νοεμβρίου τ.έ.. με θέμα τον αντίκτυπο της διεθνούς οικονομικής κρίσης στις περιφερειακές οικονομίες και, συγκεκριμένα, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εκφράζοντας την απορία του για την υπέρμετρη εμπιστοσύνη και αισιοδοξία της βουλγαρικής κυβέρνησης ότι η διεθνής κρίση θα αφήσει ανέπαφη την οικονομία της χώρας, ο Πρόεδρος του Β/Οικονομικού Φόρουμ, κ. Georgi Tabakov, ανέφερε, σε συνέντευξη τύπου, ότι οι οικονομικοί κραδασμοί στο διεθνές περιβάλλον θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητοί τόσο στην Βουλγαρία όσο και στις άλλες χώρες των Βαλκανίων εάν οι κυβερνήσεις τους δεν λάβουν, έγκαιρα, τα κατάλληλα οικονομικά μέτρα για την αποτροπή τους. Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι μεγαλύτερες βουλγαρικές τράπεζες (κατέχουν το 90% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού στην χώρα) ανήκουν σε ξένα τραπεζικά ιδρύματα και ως εκ τούτου οι εξωτερικές πιέσεις θα μεταφερθούν στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι συζητήσεις κατά το ανωτέρω Φόρουμ, στο οποίο έχουν προσκληθεί να λάβουν μέρος μέλη της κυβέρνησης, οικονομολόγοι και εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, θα επικεντρωθούν σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες : διεθνείς οικονομικές τάσεις και οι επιπτώσεις τους στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, υποδομές, κατασκευές, αγορά ακινήτων, συστήματα μηχανικής ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και περιβάλλον, τηλεπικοινωνίες.