10ο ετήσιο Συνέδριο GREEK ICT FORUM

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

10ο ετήσιο Συνέδριο GREEK ICT FORUM

Έναρξη 09:00 - Λήξη 18:00
Αθήνα, Athenaeum Intercontinental

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008, πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Intercontinental το 10ο ετήσιο Συνέδριο GREEK ICT FORUM με βασικό θεματικό άξονα "Από τις Υποδομές στις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Από το Γ' ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ". Το Συνέδριο έχει τεθεί υπό τη θεσμική αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την αιγίδα Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών που υλοποιούν έργα Ψηφιακών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας και τη συνεργασία Θεσμικών και Επαγγελματικών Φορέων του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελλάδα.

Στο 10ο ετήσιο Συνέδριο GREEK ICT FORUM θα διοργανωθούν συνεδριακές ενότητες, στις οποίες θα παρουσιαστούν όλες οι νεότερες εξελίξεις στους εξής βασικούς θεματικούς άξονες:

 1. Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην προστασία του Περιβάλλοντος
 2. Η ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς
 3. Ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών από το Δημόσιο Τομέα για τους πολίτες και τις Επιχειρήσεις
 4. Η είσοδος της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην Ψηφιακή Εποχή και στην Ευρυζωνικότητα
 5. Η Στρατηγική, ο σχεδιασμός υποδομών και Υπηρεσιών Ασφαλείας στο Δημόσιο Τομέα και στις Επιχειρήσεις
 6. Η εγκατάσταση Ψηφιακών Υποδομών και Υπηρεσιών στον τομέα των Μεταφορών
 7. Η δημιουργία και η αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Παιδεία, στην Έρευνα και στην Τεχνολογική Ανάπτυξη
 8. Οι ψηφιακές Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και η διανομή τους μέσα από τα Δίκτυα Επικοινωνιών

ενώ εξετάζεται και η προσθήκη και νέων θεματικών συνεδριακών ενοτήτων.


Στο 10ο ετήσιο Συνέδριο GREEK ICT FORUM έχουν σχεδιαστεί λειτουργικές και οργανωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν στόχο να μεγιστοποιήσουν την ολοκληρωμένη επικοινωνία και ενημέρωση των Επιχειρήσεων, των Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, των χρηστών, των Φορέων και όσων συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση.

Οι αυτοτελείς Συνεδριακές Ενότητες
Οι θεματολογικές απαιτήσεις από τη σύγκλιση των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, αλλά και των στρατηγικών εφαρμογών τους στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα οδήγησαν τους διοργανωτές, να σχεδιάσουν μια νέα και πρωτοποριακή συνεδριακή δομή από το προηγούμενο Συνέδριο Greek ICT FORUM. Οι Συνεδριακές Ενότητες έχουν αποκτήσει οργανωτική αυτότέλεια αποτελώντας όμως ένα λειτουργικό σύνολο, το οποίο προσφέρει την πλέον ολοκληρωμένη και πληρέστερη ενημέρωση για τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ). Έτσι στο 10ο Συνέδριο GREEK ICT Forum διοργανώνονται οι εξής συνεδριακές αυτοτελείς συνεδριακές ενότητες:

 • 1) Ψηφιακή Στρατηγική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση // e-Government Strategies (30 Σεπτεμβρίου): Καταγραφή και ανάδειξη των στρατηγικών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στους Οργανισμούς εν όψει της ολοκλήρωσης του Γ ΚΠΣ και της μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό κοινοτικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ).
 • 2) Ψηφιακές Υπηρεσίες και Ευρυζωνικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (1 Οκτωβρίου): Παρουσίαση «καλών πρακτικών» εφαρμογής Ψηφιακών Τεχνολογιών από την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια, νέες υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν, τρόποι και κατευθύνσεις αξιοποίησης των υποδομών που αναπτύσσονται σε δήμους της χώρας.
 • 3) ICT Security (30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου): Αποτύπωση των Τεχνολογιών και κρίσιμων Εφαρμογών Ασφάλειας Συστημάτων και Υποδομών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής ειδικά αυτή την περίοδο κατά την οποία αναπτύσσεται σημαντικών αριθμός κρίσιμων έργων ασφάλειας σε Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • 4) Business Telecoms and ICT Management (30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου): Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, εφαρμογών και τεχνολογιών αιχμής της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Κινητής Τηλεφωνίας, οι οποίες εφαρμόζονται σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καλύτερης οργάνωσής τους και της αξιοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών από το κοινό.
 • 5) Infonation (30 Σεπτεμβρίου):  Είναι ένα αυτόνομο Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία το 2005 με αντικείμενο την αποτύπωση των πολιτικών και των τάσεων της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Παιδεία, στην Ερευνα και στην Τεχνολογική Ανάπτυξη. Στην θεματολογική περιοχή αυτής της συνεδριακής ενότητας περιλαμβάνονται και οι εφαρμογές ΤΠΕ στον χώρο του Πολιτισμού και της Εθνικής Κληρονομιάς.
 • 6) Μεταφορές και Ψηφιακές Τεχνολογίες (1 Οκτωβρίου): Στους τομείς των Μεταφορών προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στην προγραμματική περίοδο στο ΕΣΠΑ σειρά έργων που αφορούν όλους τους τομείς των Μεταφορών. Φορείς του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παρουσιάζουν τον προγραμματισμό των έργων που έχουν άμεση σχέση με την αξιοποίηση των Ψηφιακών Επικοινωνιών και της Πληροφορικής. Στην συνεδριακή αυτή ενότητα εντάσσονται και παρουσιάσεις ψηφιακών έργων που ήδη δίνουν υπηρεσίες στο κοινό.

Η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, θα απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη του Συνεδρίου.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των Συνέδρων στον διαδικτυακό τόπο www.ictplus.gr έχει δημιουργηθεί ειδική περιοχή ενημέρωσης για την πορεία του Συνεδρίου και παράλληλα θα συνεχιστεί η on line ενημέρωση των Συνέδρων και ενδιαφερομένων για το GREEK ICT Forum.