Έρευνες - Μελέτες

Η Ευρώπη εντείνει τη μάχη για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

_fakenews
Το πρόβλημα του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο φέρεται αποφασισμένη να αντιμετωπίσει σθεναρά η Ε.Ε. Σήμερα, τουλάχιστον στο 28% των περιπτώσεων, οι διαδικτυακές πλατφόρμες χρειάζονται πάνω από μια εβδομάδα για να αφαιρέσουν το παράνομο περιεχόμενο από το Διαδίκτυο. Υπό αυτά τα δεδομένα, η Ένωση εντείνει τις πρωτοβουλίες της για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή παρουσίασε, χθες, κατευθυντήριες γραμμές και αρχές, βάσει των οποίων οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα εντείνουν την προορατική πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαγραφή παράνομου περιεχομένου. Στόχος είναι να αυξηθεί η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου που υποκινεί το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία μέσω του Διαδικτύου.

Στο 28% των περιπτώσεων οι διαδικτυακές πλατφόρμες θέλουν πάνω από μια εβδομάδα να αφαιρέσουν παράνομο περιεχόμενο
Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα και διάδοση υλικού τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και προστασία των πολιτών της Ε.Ε. Υπονομεύει, επίσης, την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον - βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης» είναι το σκεπτικό της Επιτροπής.

Προτάσεις
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, που εκδόθηκαν χθες, ζητούν από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για να αποτραπεί η εξάπλωση του παράνομου περιεχομένου. Δεδομένου του όλο και σημαντικότερου ρόλου τους στην παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, η Επιτροπή αναμένει από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να λάβουν άμεσα μέτρα κατά τους επόμενους μήνες, ιδίως στο πεδίο της τρομοκρατίας και της παράνομης ρητορικής μίσους - η οποία είναι ήδη παράνομη βάσει του δικαίου της Ε.Ε. τόσο εντός, όσο και εκτός Διαδικτύου.

Ως ένα πρώτο βήμα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο, η Επιτροπή προτείνει κοινά εργαλεία για τον ταχύ εντοπισμό, την αφαίρεση και την αποτροπή της επανεμφάνισης τέτοιου περιεχομένου:
Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να συνεργάζονται στενότερα με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ορίζοντας σημεία επαφής, που να εξασφαλίζουν στους χρήστες τη δυνατότητα να έρχονται σε ταχεία επαφή με αυτές για την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Για να επιταχύνουν τον εντοπισμό, οι διαδικτυακές πλατφόρμες προτρέπονται να συνεργαστούν στενά με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου (flaggers), δηλαδή ειδικούς φορείς με εμπειρία ως προς το τι συνιστά παράνομο περιεχόμενο. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσουν εύκολα προσβάσιμους μηχανισμούς, που θα επιτρέπουν στους χρήστες να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο και να επενδύσουν σε τεχνολογίες αυτόματου εντοπισμού.

Αφαίρεση περιεχομένου
Το παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρείται το ταχύτερο δυνατόν και μπορεί να υπόκειται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις υποκίνησης τρομοκρατικών πράξεων. Το ζήτημα των σταθερών χρονοδιαγραμμάτων θα εξεταστεί περαιτέρω από την Επιτροπή. Επίσης, οι πλατφόρμες θα πρέπει να επεξηγούν με σαφήνεια στους χρήστες τους την πολιτική τους σε θέματα περιεχομένου και να εκδίδουν εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των κοινοποιήσεων που λαμβάνονται. Οι εταιρείες του Διαδικτύου θα πρέπει, επίσης, να θεσπίσουν διασφαλίσεις για να αποτρέψουν τον κίνδυνο υπερβολικής αφαίρεσης.

Επιπλέον, οι πλατφόρμες θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τους χρήστες να κάνουν επανειλημμένα download παράνομο περιεχόμενο. Η Επιτροπή ενθαρρύνει σθεναρά την περαιτέρω χρήση και ανάπτυξη αυτόματων εργαλείων για να αποτραπεί η επανεμφάνιση περιεχομένου που έχει αφαιρεθεί προηγουμένως.