Έρευνες - Μελέτες

Αναμένεται αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των Επικοινωνιών

communicationnew1

Τη δυνατότητα να παράγει θέσεις εργασίας, τροφοδοτώντας την απασχόληση και συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας, συνεχίζει να επιβεβαιώνει ο κλάδος των Επικοινωνιών και Μεταφορών στην Ελλάδα. Οι εργοδότες του τομέα προβλέπουν αισιόδοξο ρυθμό προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +18%. Οι προοπτικές αυτές είναι οι ισχυρότερες, που έχουν καταγραφεί σε περισσότερα από δύο χρόνια, βελτιωμένες κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2017 και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Οι προοπτικές απασχόλησης στον τομέα είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί σε περισσότερα από δύο χρόνιαΣύμφωνα με την έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το 4ο τρίμηνο του 2017, το 20% των εργοδοτών συνολικά στην Ελλάδα προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης  διαμορφώνονται στο +15% και πρόκειται για τις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία εννέα χρόνια. Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Αναλυτικά, οι Έλληνες εργοδότες καταγράφουν μέτριες προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2017. Ενώ το 20% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 11% αναμένει μείωση και το 66% δεν περιμένει κάποια αλλαγή.

Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε τρεις τομείς, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +21% στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, +20% στον τομέα της Γεωργίας και +18% για τον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Οι πιο επιφυλακτικές Προοπτικές, τη τάξης του +6%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Τουρισμού. 

Ανά την Ελλάδα
Σε γεωγραφικό επίπεδο, προβλέπεται αξιόλογη αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στις δύο περιφέρειες. Οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναμένουν τον ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +15%, ενώ οι Προοπτικές στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +13%. “Μια βαθύτερη ματιά στα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύει την εστίαση σε πιο ευέλικτες οργανωτικές δομές, όπου η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας και η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη των δεξιοτήτων παράγει νέες θέσεις εργασίας”, αναφέρει η μελέτη. Όπως τονίζουν οι συντάκτες της, η ζήτηση για outsourcing υπηρεσίες συνεχώς αυξάνεται, δίνοντας ισχυρή ώθηση ανάπτυξης στον τομέα της παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση, ειδικά για τον κλάδο των Ασφαλειών, Χρηματοοικονομικών και Τηλεπικοινωνιών, καλλιεργώντας πρόσφορο έδαφος για την απόκτηση ταλέντων από διαφορετικούς κλάδους, όπως του εμπορίου FMCG. 

Ανά τομέα
Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας προβλέπουν αύξηση του αριθμού των ατόμων, που απασχολούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές βελτιώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται και για τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Μέγεθος εταιρειών
Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το 4ο τρίμηνο του 2017. Οι εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26%. Οι δε εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπουν μια δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +24%. Παράλληλα, οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων προβλέπουν σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων με Προοπτικές της τάξης του +12%, ενώ οι Προοπτικές για τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε +8%. 

Παγκόσμια εικόνα
Οι προβλέψεις της απασχόλησης για το 4ο τρίμηνο είναι, κυρίως, θετικές σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους εργοδότες σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες που αναλύει η εταιρεία, να προσδοκούν σε μικρότερη ή μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν, κατά το προσεχές τρίμηνο. Μόνο οι εργοδότες στην Ελβετία προβλέπουν αμετάβλητο ρυθμό προσλήψεων. Συνεπώς, για πρώτη φορά από το 2ο τρίμηνο του 2008 και την επακόλουθη παγκόσμια ύφεση, δεν υπάρχουν αρνητικές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης σε καμία από τις 43 χώρες και επικράτειες της έρευνας.

Οι πιο αισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης καταγράφονται στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν, την Κόστα Ρίκα, την Ινδία και την Ουγγαρία. Τα πιο αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων παρατηρούνται στην Ελβετία, τη Βραζιλία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας. 

Στις 25 χώρες της περιφέρειας ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), οι εργοδότες αναμένουν κάποια αύξηση των θέσεων εργασίας σε 24 χώρες, ενώ μόνο οι εργοδότες στην Ελβετία αναμένουν αμετάβλητο κλίμα προσλήψεων. Και για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στην Ουγγαρία καταγράφουν την ισχυρότερη πρόβλεψη της περιφέρειας ΕΜΕΑ. Οι εργοδότες στην Ελβετία καταγράφουν τα πιο αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων 4ου τριμήνου.