Έρευνες - Μελέτες

1 στους 3 καταναλωτές χρησιμοποιεί υπηρεσίες FinTech

fintech

Προς γενικευμένη χρήση οδεύει πλέον η - λεγόμενη - χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech), καθώς ένας στους τρεις ψηφιακά “δραστήριους” καταναλωτές χρησιμοποιεί ήδη υπηρεσίες FinTech. Τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης FinTech καταγράφονται στην Κίνα, όπου το 69% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί τακτικά αυτές τις υπηρεσίες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται των αναπτυγμένων αγορών με το ποσοστό διείσδυσης FinTech στο 42%. Αθροιστικά, το 50% των καταναλωτών χρησιμοποιεί το FinTech για υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και πληρωμών.

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της τακτικής μελέτης της ΕΥ, FinTech Adoption Index, τους τελευταίους 18 μήνες αυξήθηκαν παγκοσμίως τα επίπεδα υιοθέτησης των υπηρεσιών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας από τους καταναλωτές, ενώ αναμένεται να επικρατήσουν ως η κυρίαρχη τάση στην αγορά. Το FinTech, ήδη, χρησιμοποιείται από το 33% των ψηφιακά ενεργών καταναλωτών στις 20 αγορές που παρακολουθεί η μελέτη, η οποία βασίζεται σε 22.000 ηλεκτρονικές συνεντεύξεις με ψηφιακά ενεργούς καταναλωτές σε 20 αγορές. Συνολικά, η μελέτη δείχνει ότι οι αναδυόμενες αγορές προηγούνται ως προς το βαθμό υιοθέτησης FinTech, με την Κίνα, την Ινδία, τη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία και το Μεξικό να αγγίζουν το 46% κατά μέσο όρο.

Ειδικότερα, στην Κίνα και την Ινδία καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης FinTech, φθάνοντας το 69% και 52% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εταιρείες FinTech στις χώρες αυτές υπήρξαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην προσέγγιση κοινού εξοικειωμένου με την τεχνολογία, το οποίο, ωστόσο, δεν εξυπηρετείται επαρκώς από τους παρόχους παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Σημαντική ανάπτυξη έχει σημειωθεί, επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ποσοστό διείσδυσης βρίσκεται στο 42%.

Υπηρεσίες πληρωμών
To FinTech Adoption Index της ΕΥ κατατάσσει και αξιολογεί τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι FinTech σε πέντε ευρείες κατηγορίες: υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και πληρωμών, χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, αποταμιεύσεις και επενδύσεις, δανεισμός και ασφάλιση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και πληρωμών εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διείσδυσης FinTech, με το βαθμό υιοθέτησης τους να αγγίζει το 50% το 2017, με βάση τις απαντήσεις των καταναλωτών που ερωτήθηκαν. Επιπλέον, το 88% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα κάνει χρήση FinTech για τους σκοπούς αυτούς στο μέλλον.

Στην έξαρση αυτή έχουν συμβάλει νέες υπηρεσίες, όπως οι αποκλειστικά διαδικτυακές ψηφιακές τράπεζες και οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η μελέτη εντόπισε, επίσης, μία νέα ομάδα χρηστών, τους “υπέρ-χρήστες”. Αυτά τα άτομα χρησιμοποιούν πέντε ή και περισσότερες υπηρεσίες FinTech, αντιπροσωπεύοντας το 13% του συνόλου των καταναλωτών. 

Οι “υπέρ-χρήστες” αντιμετωπίζουν τις εταιρείες FinTech ως τους κύριους παρόχους τους για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Μεγάλη ανάπτυξη καταγράφουν, παράλληλα, και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι οποίες εκτοξεύθηκαν από τη λιγότερο χρησιμοποιούμενη υπηρεσία FinTech το 2015, στη δεύτερη πιο δημοφιλή το 2017, με ποσοστό υιοθέτησης 24%. Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση σε τεχνολογίες, όπως η τηλεματική, που επιτρέπουν στις εταιρείες να προβλέψουν καλύτερα την πιθανότητα αξιώσεων αποζημίωσης, αλλά και ειδικότερα στην ανάπτυξη διαδικτυακών σελίδων σύγκρισης ασφαλίστρων.

Προβλέψεις
Σύμφωνα με το FinTech Adoption Index της ΕΥ, η διείσδυση του FinTech αναμένεται να αυξηθεί και στις 20 αγορές που καλύπτει η μελέτη. Με βάση την πρόθεση των καταναλωτών για μελλοντική χρήση, η υιοθέτηση FinTech θα μπορούσε να αγγίξει το 52% κατά μέσο όρο παγκοσμίως. Οι υψηλότερες αναλογικά αυξήσεις πρόθεσης χρήσης μεταξύ των καταναλωτών προβλέπονται στη Νότια Αφρική, το Μεξικό και τη Σιγκαπούρη.