Έρευνες - Μελέτες

Διευρύνεται το ψηφιακό χάσμα

technologyoffice

Για διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών κάνει λόγο πρόσφατη έρευνα της Huawei Technologies, ενός εκ των μεγαλύτερων “παικτών” παγκοσμίως στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών. Την ίδια στιγμή, πάντως, παρουσιάζεται το φαινόμενο της ενίσχυσης των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το φετινό Huawei Global Connectivity Index (GCI) 2017, στις 50 χώρες που εξετάστηκαν, στις πιο προηγμένες περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο χώρες από την Ευρώπη.

Η έρευνα χωρίζει τις συμμετέχουσες χώρες, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται πάντως η Ελλάδα, σε τρεις κατηγορίες: τις προηγμένες (frontrunners), αυτές που έχουν κάνει σημαντικά βήματα (adopters) κι εκείνες που βρίσκονται στην αρχή της προσπάθειας (starters). Μεταξύ των 16 frontrunners, οι μισές χώρες είναι από την Ευρώπη, με τη Σουηδία να είναι στην τρίτη θέση. Αυτές οι χώρες πέτυχαν μία μέση αύξηση 4,7 μονάδων από το 2015 έως το 2017, ήτοι 2,1% ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, βελτιώνοντας τις δυνατότητες τους, όσον αφορά στους τομείς του cloud, των big data και του ΙοΤ.

Οι 21 adopters παρουσίασαν μία μέση αύξηση της τάξεως των 4,5 μονάδων, ενώ οι 13 starters παρουσίασαν αύξηση μόλις 2,4 μονάδων κι αυτός είναι ο λόγος που εκτιμάται ότι διευρύνθηκε το χάσμα.

Οι βασικές διαφορές εντοπίζονται σε τομείς, όπως είναι οι συνδέσεις mobile broadband, το ποσοστό των εργαζομένων στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών επί του συνόλου του πληθυσμού, τα apps που “κατεβάζουν” και το ποσοστό χρήσης εφαρμογών ΙοΤ.

Η έρευνα απευθύνει έκκληση προς τους διαμορφωτές πολιτικής να κατανοήσουν ότι αυτή η διεύρυνση του χάσματος μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Σύμφωνα με την έρευνα, οι χώρες που θα αυξήσουν κατά 10% τις επενδύσεις σε υποδομές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής μεταξύ του 2017 και του 2025, πρόκειται να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.