Έρευνες - Μελέτες

Αυξημένες πωλήσεις και μειωμένα κόστη στα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού

peopletechnolo1

Αυξημένες πωλήσεις, μειωμένα κόστη, ευκολία πρόσβασης σε πληροφορίες, βελτιωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη και αυξημένη παραγωγικότητα. Πρόκειται για μερικά μόνο από τα οφέλη τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη παγκοσμίως. Τα οφέλη αυτά κάθε άλλο παρά διαφεύγουν της προσοχής των ίδιων των εταιρείών. Για του λόγου το αληθές -σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της IDC και της SAP- τέσσερεις στις πέντε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις διεθνώς αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση του  ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ακόμα “ξεκλειδώσει” την πλήρη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμούΑπό την ίδια έρευνα προκύπτει, πάντως, ότι πολλές εταιρίες δεν έχουν “ξεκλειδώσει” ακόμη την πλήρη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού: λιγότερο από το 7% των ΜμΕ έχει προχωρήσει πέρα από το στάδιο της ενοποίησης για τη λήψη, σε πραγματικό χρόνο, πληροφοριών που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και τη ροή των εργασιών και οδηγούν σε βελτιωμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα.

Η έρευνα η οποία εστίασε στην πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού σε 13 χώρες του κόσμου, κατέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις έχουν μία “πρακτική” προσέγγιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό (σ.σ. ως αναπτυσσόμενη χαρακτηρίζεται μία εταιρία που έχει έως 999 υπαλλήλους). Επιπρόσθετα, περίπου το 44% αυτών των επιχειρήσεων επενδύει σε τεχνολογία προκειμένου να φέρει άμεσα τη διαφορά στην υποστήριξη των διαδικασιών. Επιπλέον, οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με 500 - 999 υπαλλήλους -σύμφωνα πάντα με την έρευνα- ακολουθούν συνήθως μία πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση στην υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επίσης, περίπου οι μισές (46,5%) δήλωσαν ότι η ενεργός συμμετοχή τους στην ψηφιακή οικονομία θα είναι ουσιαστική για την επιβίωση τους στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια. Λίγο πάνω από το ένα τρίτο (38,2%) των μικρών επιχειρήσεων με λιγότερους από 100 υπαλλήλους δήλωσαν, επίσης, το ίδιο. 

Το cloud
Μια από τις τεχνολογίες, που βρίσκονται στην “καρδιά” του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι το cloud, η εφαρμογή του οποίου έχει κάνει τη σχετική διαδικασία πιο απλή για μικρότερες επιχειρήσεις, με δύο στις πέντε να δηλώνουν ότι η εφαρμογή της πρώτης λύσης που υιοθέτησαν είτε ήταν πιο εύκολη από το αναμενόμενο, είτε δεν χρειάστηκε καθόλου επιπρόσθετη προσπάθεια.

Η χρήση λογισμικού συνεργατικότητας (collaborative software), CRM και εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι επίσης πολύ διαδεδομένες. Αυτές οι εφαρμογές συχνά αποτελούν τα πρώτα σημεία εισόδου στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μάλιστα, μία στις τρεις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν αυτές οι εφαρμογές να διατίθενται μέσω του cloud.

Περίπου τα τρία τέταρτα (73%) των εταιρειών, που έχουν υιοθετήσει ψηφιακές εφαρμογές, δηλώνουν ότι οι προσδοκίες τους για τις τεχνολογικές τους επενδύσεις είτε ικανοποιήθηκαν, είτε ξεπεράστηκαν. 

Παρόλο που οι δισταγμοί παραμένουν, περισσότερο από το ένα τρίτο (34%) των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν διαθέσει επιπρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δείχνοντας ότι οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ακμάσουν καθώς η ψηφιακή οικονομία θα αναπτύσσεται.

Μπορείτε να κατεβάσετε το infographic της έρευνας από εδώ. 

Η έρευνα 
Η έρευνα “IDC SMB Digital Transformation” έγινε από την IDC για λογαριασμό της SAP, και βασίζεται σε στοιχεία από 3.900 στελέχη αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων από 13 χώρες και από ένα φάσμα τομέων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστικού, του retail, της υγείας, των οικονομικών και του δημόσιου τομέα.