Έρευνες - Μελέτες

Στα $200 δις η αγορά του Cloud έως το 2018

cloudcomputing

Στα $200 δις τοποθετεί την αγορά του Cloud - έως το 2018 - νέα μελέτη, η οποία, ταυτόχρονα, αναδεικνύει τις εταιρείες Google, Amazon και IBM, ως τους παγκόσμιους ηγέτες των υπηρεσιών Cloud. Οι εκτιμήσεις ανήκουν στην αμερικανική εταιρεία ερευνών Infonetics Research και περιλαμβάνονται στη μελέτη της "Cloud Services for IT Infrastructure and Applications".

Πηγή: Infonetics Research, "Cloud Services for IT Infrastructure and Applications" 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, που αποτυπώνονται στο σχετικό report, από γεωγραφικής πλευράς, η περιοχή της Βόρειας Αμερικής, από την οποία ξεκίνησε η διάδοση του "υπολογιστικού σύννεφου", θα παραμείνει και η "ατμομηχανή" του κλάδου, τουλάχιστον για την περίοδο αναφοράς (έως το 2018).

Google, Amazon και IBM οι ηγέτες της αγοράς, σύμφωνα με έρευνα της InfoneticsΌσον αφορά τους "παίκτες" της αγοράς, οι εκτιμήσεις της Infonetics Research αποδίδουν στη Google την πρώτη θέση της διεθνούς αγοράς (σε επίπεδο μεριδίων) στην κατηγορία του cloud as a service (CaaS) και του platform as a service (PaaS). Την ίδια στιγμή, εκτιμούν ότι την πρώτη θέση στη διεθνή αγορά του software as a service (SaaS) καταλαμβάνει η IBM, με την Amazon να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, όσον αφορά το infrastructure as a service (IaaS).

Από την έρευνα προκύπτει, εξάλλου, ότι η αγορά του Software as a service (SaaS) θα αντιπροσωπεύει περίπου τα 2/5 των εσόδων της συνολικής αγοράς του Cloud έως το 2018. Η υιοθέτηση του Cloud-as-a-service (CaaS) αναμένεται να ενισχυθεί το 2016, ενώ η κλάδοι του infrastructure-as-a-service (IaaS), του platform-as-a-service (PaaS) και του software-as-a-service (SaaS) υπολογίζεται ότι θα βρεθούν σε πτωτική τροχιά το ίδιο έτος.

Αισιοδοξία
Την αισιοδοξία για την πορεία της διεθνούς αγοράς του Cloud συμμερίζονται οι περισσότεροι αναλυτές, σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόσφατη έρευνα της IDC προβλέπει για το Cloud επιδόσεις, οι οποίες υπερβαίνουν κατά έξι φορές το μέσο όρο ανάπτυξης της συνολικής αγοράς Πληροφορικής έως το 2018. Επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ενός από τους βασικούς καταλύτες της αγοράς ΙΤ διεθνώς, οι υπηρεσίες Public Cloud εκτιμάται ότι θα ανέρχονται σε $127 δις έως το 2018 από $56,6 δις, που εκτιμάται ότι θα φθάσουν φέτος.

Σύμφωνα, με τις εκτιμήσεις της IDC, που περιλαμβάνονται σε σχετικό report, η προβλεπόμενη άνοδος του 22,8% ετησίως είναι ποσοστό εξαπλάσιο του ρυθμού, που υπολογίζεται ότι θα καταγράψει η υπόλοιπη αγορά ΙΤ έως το 2018.

Ενδεικτική της δυναμικής που, ήδη, αναπτύσσει ο κλάδος του Cloud διεθνώς - και που θα συνεχίσει να επιδεικνύει - είναι η εκτίμηση της IDC ότι, έως το 2018, οι υπηρεσίες public IT cloud θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της διεθνούς δαπάνης για software, εκτυπωτές και αποθήκευση.