Έρευνες - Μελέτες

Οι ελληνικές ΜμΕ χρησιμοποιούν όλο και πιο συχνά τα online εργαλεία

internet2

Στην αξιοποίηση των εργαλείων που τους προσφέρει η οικονομία του Διαδικτύου στρέφονται όλο και περισσότερες ελληνικές μικρές και μεσαίες εταιρείες στην προσπάθειά τους για ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Τα κύρια online εργαλεία που χρησιμοποιούν σήμερα οι ελληνικές Μμε είναι: η διαφήμιση σε πιθανούς νέους πελάτες (87%), η επίδειξη προϊόντων και υπηρεσίων (77%), η παροχή πληροφοριών (63%), η επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές (63%), η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (56%) και η διαχείριση εσωτερικών εταιρικών διαδικασιών (14%).

Η διασύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους παγκοσμίως μπορεί να τις βοηθήσει να αναπτυχθούνΤην παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η νέα έρευνα του Facebook σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τις οικονομικές συναλλαγές μέσα από κινητά τηλέφωνα (mobile economy) για να αναπτυχθούν.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η μεγαλύτερη πρόκληση που υποδεικνύουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της χώρας, είναι η προσέλκυση νέων πελατών. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, όπου το 80% των εταιρειών, που ερωτήθηκε το Δεκέμβριο, επεσήμανε τη δυσκολία προσέλκυσης νέων πελατών ως σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξή τους. Οι επόμενες πιο συχνά αναφερόμενες προκλήσεις των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι η εύρεση επιχειρηματικών εταίρων (52%), οι τελωνειακοί κανονισμοί (43%) και οι περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά (30%). Το 26% των επιχειρήσεων ανέφερε προκλήσεις που συνδέονται με διαφορετικούς κανονισμούς σε άλλες χώρες και το 26% προκλήσεις που σχετίζονται με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των εξαγωγών. Τεχνολογικά εμπόδια, που σχετίζονται με την «κακή σύνδεση στο Διαδίκτυο, με αποτελέσματα την δυσκολία στην ηλεκτρονική πώληση», ήταν λιγότερο συχνή πρόκληση για τις ελληνικές Μμε με τον παράγοντα αυτό να αναφέρεται από το 13% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Συνδεσιμότητα
Η έρευνα υπογραμμίζει τον μείζονα ρόλο της συνδεσιμότητας για τις επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι σε μια χρονική συγκυρία που «η διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων παγκοσμίως έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, το ίδιο ισχύει και για τις Μμε, που μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στην παγκόσμια οικονομία και να προσεγγίζουν εξίσου εύκολα πελάτες ανά την υφήλιο όσο και εκείνους στον ίδιο δρόμο».

Συνολικά η έρευνα σημειώνει ότι όσο περισσότερο συνδεδεμένες είναι οι μικρές επιχειρήσεις στην οικονομία της χώρας που δραστηριοποιούνται αλλά και στη διεθνή οικονομία, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία και ανάπτυξη μπορούν να απολαύσουν.  

Εξωστρέφεια
Η μελέτη δείχνει ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς είναι 15 βαθμούς πιο σίγουρες για τις δραστηριότητες τους από τις μη εμπορικές. Αυτό το φαινόμενο είναι το ίδιο ισχυρό παγκοσμίως, με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις για παράδειγμα είναι 10 βαθμούς πιο σίγουρες από τις μη εξαγωγικές.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τις προηγούμενες έρευνες που δείχνουν ότι οι εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 20% πιο παραγωγικές, έχουν 20% μεγαλύτερη προσφορά θέσεων εργασίας, και 9% περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν οικονομικά αξιόπιστες. 

Θέσεις εργασίας
Η έρευνα καταγράφει και τον Βαθμό Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης (Business Confidence Score) των επιχειρήσεων, που αποτυπώνει τις αντιλήψεις των Μμε για τη σημερινή και τη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα. Μόλις το 26% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα –όπως προκύπτει από την έρευνα- είναι θετικά προσκείμενο απέναντι στην τρέχουσα κατάσταση, ενώ το 29% εμφανίζεται θετικό για το μέλλον.

Σε επίπεδο απασχόλησης, το 12% των ελληνικών Μμε δηλώνει ότι δημιούργησε θέσεις εργασίας κατά τους τελευταίους 6 μήνες και το 18% επιθυμεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Μάλιστα, οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις (26%) που μετέχουν στο διεθνές εμπόριο είναι πιο πιθανό να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας κατά τους επόμενους 6 μήνες, συγκριτικά με τις μη εμπορικές επιχειρήσεις (10%). 

Η έρευνα
Η Future of Business Survey αποτελεί μια συνεργασία ανάμεσα στο Facebook, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό την παροχή μηνιαίων στοιχείων για τις αντιλήψεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά. Εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά σε 17 χώρες το Φεβρουάριο του 2016, ενώ έκτοτε έχει επεκταθεί συμπεριλαμβάνοντας πλέον συνολικά 33 χώρες. Η έρευνα υλοποιείται κάθε μήνα από τη γερμανική εταιρεία FactWorks.

Ο πληθυσμός-στόχος αποτελείται από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν ενεργό επιχειρηματική δραστηριότητα στο Facebook και περιλαμβάνει τόσο νεότερες όσο και εδραιωμένες επιχειρήσεις, που εκτείνονται σε ένα φάσμα τομέων.

Έως σήμερα περισσότερες από 60 εκατομμύρια Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει μια σελίδα στο Facebook, και 141.785 από αυτές έχουν λάβει μέρος στην έρευνα.

«H Future of Business Survey μας βοηθά να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προκλήσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επεκτείνονται σε όλο τον νέο κλάδο της οικονομίας που βασίζεται σε συναλλαγές μέσα από τα κινητά τηλέφωνα. Για να τις βοηθήσουμε να αναπτυχθούν με γρηγορότερο ρυθμό, πρέπει να κατανοήσουμε το τρέχον και το μελλοντικό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και τις ευκαιρίες που προβλέπουν και προσπαθούν να ακολουθήσουν» αναφέρει σχετικά ο CEE Country Director του Facebook, Robert Bednarski.