Έρευνες - Μελέτες

Τα ψηφιακά δεδομένα δίνουν επενδυτικό προβάδισμα σε Ασία - Ειρηνικό

peoplewalk

Οι αλλαγές εκείνες, που βασίζονται σε ψηφιακά δεδομένα, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού και ενισχύουν το προφίλ της περιοχής ως επενδυτικού προορισμού. Αυτό διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, έκθεση της PwC, με τίτλο “Νέο όραμα για την Ασία και τον Ειρηνικό: Η σύνδεση δημιουργεί νέες πλατφόρμες ανάπτυξης”, που δημοσιεύτηκε χθες στη σύνοδο για την Οικονομική Συνεργασία Ασίας - Ειρηνικού (ΟΣΑΕ) στο Πεκίνο.

1 στα 2 στελέχη της περιοχής δηλώνει σίγουρο για την απόδοση της επένδυσής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσηςΣύμφωνα με την έρευνα, το 67% των στελεχών σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις στις χώρες της ΟΣΑΕ μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Στα σχέδια τους περιλαμβάνονται και οι 21 οικονομίες - μέλη της ΟΣΑΕ, με την Κίνα, τις ΗΠΑ, την Ινδονησία, το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη να αποτελούν τους πιο δημοφιλείς επενδυτικούς προορισμούς.

Όσον αφορά τα ψηφιακά δεδομένα και την επίδραση τους, τα στελέχη των εταιρειών σε ποσοστό 57% υποστηρίζουν ότι είναι πιο αισιόδοξοι για την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στις αλλαγές, που συμβαίνουν στην αγορά, ενώ οι μισοί εξ αυτών πιστεύουν ότι μπορούν να προβλέψουν καλύτερα τη ζήτηση. Τα εν λόγω στελέχη είναι πιθανότερο να είναι “πολύ αισιόδοξα” όσον αφορά την ανάπτυξη (67%) σε σχέση με τους ομολόγους τους.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 600 ανώτατα στελέχη, κατέδειξε πως η εμπιστοσύνη των διευθυνόντων συμβούλων (CEO) στην Ασία και τον Ειρηνικό ενισχύεται συνεχώς, με το 46% των στελεχών της περιοχής να δηλώνει πολύ αισιόδοξο ότι θα επιτευχθεί ανάπτυξη στους επόμενους 12 μήνες.

Οι προοπτικές της ανάπτυξης σαφέστατα έχουν την επίδρασή τους και στην αγορά εργασίας. Έτσι, το 38% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο αριθμός των εργαζομένων, που απασχολούν οι οργανισμοί τους σε παγκόσμια κλίμακα, θα σημειώσει ετήσια αύξηση στα επόμενα 3-5 έτη, ίση με 5%.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Όπως προκύπτει από την έρευνα, πολλές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην ΟΣΑΕ, δεν είναι έτοιμες να συμμετέχουν πλήρως στην ψηφιακή οικονομία. Περίπου τα μισά στελέχη (46%) της περιοχής Ασίας - Ειρηνικού δηλώνουν σίγουρα για την κερδοφορία της επένδυσης τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, σε ποσοστό 12% με 22%, οι επιχειρήσεις της ΟΣΑΕ δηλώνουν “πολύ σίγουρες” για μια σειρά δραστηριοτήτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανταγωνισμός
Σύμφωνα με την PwC, ο εγχώριος ανταγωνισμός στην περιοχή ενισχύεται, ενώ η αβεβαιότητα, όσον αφορά τη συμμόρφωση και τη φορολογία, εξακολουθούν να υφίστανται. Το 20% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι αισθάνεται λιγότερη σιγουριά για την ικανότητά του να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους των εγχώριων δραστηριοτήτων, σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Επίσης, το 15% αυτών υποστηρίζει ότι η σιγουριά όσον αφορά την πρόβλεψη των απαιτήσεων συμμόρφωσης και των φορολογικών υποχρεώσεων μειώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα περισσότερα στελέχη εταιρειών με δραστηριότητα στην Κίνα εκφράζουν “μεγάλη σιγουριά” για την ανάπτυξη στην κινεζική αγορά (42%) και μικρότερη αισιοδοξία για τη διεθνή πορεία των προϊόντων, που παράγονται στην Κίνα (32%).

Πάντως, το υγιές, ικανό προσωπικό συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα. Το 75% των ερωτηθέντων, ήδη, έχει προγράμματα εκπαίδευσης/διατήρησης προσωπικού και το 17% δήλωσε ότι πρόκειται να δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα.