Έρευνες - Μελέτες

Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες διεκδικούν κορυφαία θέση στην αγορά του 5G

5gnew111

Η μείωση του κόστους και η αύξηση των εσόδων είναι οι κύριοι παράγοντες, που ωθούν τους παρόχους ασύρματης τηλεφωνίας, παγκοσμίως, στην τεχνολογία 5G. Τομείς, οι οποίοι εμφανίζουν δυνατότητες μεγάλης αύξησης εσόδων, είναι η συνεργασία με άλλες εταιρείες (third-party collaboration), καθώς και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT). 

Η μείωση του κόστους και η αύξηση των εσόδων ωθούν τους παρόχους ασύρματης τηλεφωνίας στην τεχνολογία 5GΣύμφωνα με διεθνή έρευνα της Ericsson (5G Readiness Survey), αν και παραδοσιακά το επίκεντρο για τις εταιρείες του κλάδου είναι ο καταναλωτής, η πλειονότητα των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι, για να μετατραπεί το 5G σε έσοδα, οι πάροχοι θα πρέπει να προσφέρουν ξεχωριστές υπηρεσίες για κάθε κλάδο, καθώς επίσης και να ανακαλύψουν νέα μοντέλα διαμοιρασμού των εσόδων. 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πάροχοι μπορούν, ήδη, σήμερα να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση στην τεχνολογία 5G. Τέτοιες ενέργειες είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία νέας στρατηγικής, η επένδυση στην ανάπτυξη και σε δοκιμαστικά δίκτυα, καθώς και η υιοθέτηση νέων περιπτώσεων χρήσης και νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Η έρευνα αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης ενός συνεργάτη με ισχυρό οικοσύστημα 5G, που θα μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους να πραγματοποιήσουν μια ομαλή μετάβαση προς την τεχνολογία αυτή.   

Διαδικτυωμένη κοινωνία
Σύμφωνα με την έρευνα, η επιλογή ενός έμπιστου συνεργάτη, ο οποίος θα βοηθήσει τους παρόχους να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν νέες περιπτώσεις χρήσης και να επεκτείνουν τις ευκαιρίες για υπηρεσίες, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης προς το 5G.

Εκτίμηση της Ericsson - μέσω της έρευνας, η οποία παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο της κατάστασης του κλάδου όσον αφορά την κινητή τεχνολογία της επόμενης γενιάς - είναι ότι η τεχνολογία 5G αποτελεί το θεμέλιο για την άνθηση του συνόλου των δυνατοτήτων της Διαδικτυωμένης Κοινωνίας. “Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μια πρώιμη παρουσία στη νέα τεχνολογία, όντας πρωτοπόροι στη δημιουργία προτύπων, χτίζοντας ένα ισχυρότατο διεθνές οικοσύστημα 5G και βοηθώντας τους να καινοτομούν με λύσεις 5G, οι οποίες είναι ειδικά κατασκευασμένες για εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο. Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου των πελατών μας και η εξασφάλιση της επιτυχίας τους κατά τον κρίσιμο αυτό μετασχηματισμό”, τονίζει η εταιρεία. 

Η έρευνα αναφέρει, εξάλλου, τα πιλοτικά δίκτυα που υλοποιεί αυτόν τον καιρό η Ericsson με μεγάλο αριθμό συνεργατών από διάφορους χώρους, προκειμένου να εντοπίσει τις ανάγκες τους και να δημιουργήσει βιώσιμες ψηφιακές λύσεις για ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους.