Έρευνες - Μελέτες

Μόνο οι μισές φορητές συσκευές προστατεύονται από το ψηφιακό έγκλημα

technologyproducts

Πλημμελή μέτρα προστασίας των φορητών συσκευών τους, λαμβάνουν σήμερα οι χρήστες, με αποτέλεσμα smartphones, tablets και άλλες mobile συσκευές να είναι ευάλωτες στον κίνδυνο του ψηφιακού εγκλήματος και των κακόβουλων απειλών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Kaspersky Lab, μόνο οι μισές φορητές συσκευές, παγκοσμίως, προστατεύονται αποτελεσματικά.

Μόλις το 57% των tablets στην Ευρώπη έχουν εγκατεστημένη λύση ασφάλειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα smartphones είναι 53%Για την ακρίβεια, μόνο το 57% των tablets στην Ευρώπη έχουν εγκατεστημένη μια λύση ασφάλειας, μέγεθος το οποίο πέφτει στο 53%, όταν πρόκειται για smartphones. Στην πράξη, οι Ευρωπαίοι τείνουν να προστατεύουν τους υπολογιστές τους (89%) περισσότερο από τις φορητές συσκευές τους, κρίση, την οποία η έρευνα χαρακτηρίζει εσφαλμένη, αν αναλογιστεί κανείς πόσες σημαντικές και προσωπικές πληροφορίες βρίσκονται αποθηκευμένες στις φορητές συσκευές στις μέρες μας. 

Από τις απαντήσεις των 12.000 ερωτηθέντων, που συμμετείχαν στην έρευνα σε 21 χώρες, προκύπτει ότι οι χρήστες δεν έχουν επίγνωση της ανάγκης για προστασία των φορητών συσκευών τους με μια λύση ασφάλειας. Ενώ το 54% των Ευρωπαίων χρηστών πιστεύει ότι επιτραπέζιοι και οι φορητοί υπολογιστές του χρειάζονται σίγουρα λογισμικό ασφάλειας, μόνο το 42% αυτών πιστεύει το ίδιο όταν πρόκειται για smartphones και tablets. Στην πραγματικότητα, ένα ανησυχητικό ποσοστό Ευρωπαίων χρηστών (20%)  δεν έχει καν πλήρη επίγνωση για το mobile κακόβουλο λογισμικό. 

Κωδικοί πρόσβασης
Η έρευνα διαπιστώνει, εξάλλου, ότι μερικοί - αναμφισβήτητα πολύ λίγοι - χρήστες προσπαθούν να προστατεύσουν τις φορητές συσκευές τους. Ωστόσο, οι χρήστες περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την προστασία αυτή στη χρήση κωδικών πρόσβασης.

Το 75% των Ευρωπαίων χρηστών έχει έναν κωδικό πρόσβασης στους υπολογιστές του και το 63% προστατεύει το smartphone του με τον τρόπο αυτόν. “Το γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό επειδή, ενώ οι κωδικοί πρόσβασης μπορεί να προστατεύουν τη φυσική συσκευή από το να χρησιμοποιηθεί από ανεπιθύμητους άλλους, δεν προσφέρουν καμία προστασία από κακόβουλο λογισμικό, απάτη ή spear phishing επιθέσεις, τα οποία μπορεί να συμβούν όταν οι ανυποψίαστοι χρήστες έχουν τις συσκευές τους στα χέρια τους”, αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μόνο το 40% των Ευρωπαίων καταναλωτών προστατεύει τις φορητές συσκευές του και με κωδικό πρόσβασης και με λύση ασφάλειας, αφήνοντας πάνω από τις μισές φορητές συσκευές, παγκοσμίως, ευάλωτες στο έγκλημα.

Η έρευνα διαπίστωσε, εξάλλου, ότι μεταξύ των Ευρωπαίων που είχαν αντιμετωπίσει ψηφιακές απειλές, το 12% είχε αντιμετωπίσει “μόλυνση” του Android smartphone του, ενώ το 22% είχε έρθει αντιμέτωπο με υποκλοπή των στοιχείων του μέσω του Android smartphone του.