Έρευνες - Μελέτες

Οι ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων ενισχύουν την καινοτομία των εταιρειών

peopletech12

Σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια μιας επιχείρησης να παράξει καινοτομία αποτελεί το εργατικό δυναμικό. Μάλιστα, η έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων εκτιμάται ότι ενισχύει σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης ως προς την καινοτομία.

Η “διακράτηση” του ταλέντου η πιο σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικέςΤα παραπάνω διαπιστώνει έρευνα έρευνα της ManpowerGroup για το 2016, η οποία εστιάζει στον αντίκτυπο των προσωπικών ικανοτήτων στο περιβάλλον εργασίας, κάθε γενιά (Baby Boomers, Generation X & Millennials).

Η διεθνής έρευνα (Προσωπικές Δεξιότητες για την Ανάδειξη Ταλέντου στην Εργασία), που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή 3.791 επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει ότι η διακράτηση του ταλέντου στην εργασία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις στο μέλλον. “Ανεξάρτητα από την αναγνώριση του ανταγωνιστικού μείγματος των ικανοτήτων πάνω στο οποίο αξιολογείται το ταλέντο, η διακράτηση και η ενίσχυση του ταλέντου αποτελεί σημαντική πρόκληση για το μέλλον” αναφέρει συγκεκριμένα η μελέτη.Η πλειοψηφία των χωρών, που συμμετείχε στην έρευνα, καταδεικνύει ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι να διακρατήσουν τα ταλέντα (37%) στο εργατικό τους δυναμικό.

Για το 27% βασική πρόκληση είναι να προσδιοριστούν καλύτερα οι απαραίτητες ενέργειες για να αναπτυχθεί το ταλέντο, ενώ στην τρίτη θέση μεταξύ των προκλήσεων  - που οι ίδιες οι επιχειρήσεις απαντούν ότι αντιμετωπίζουν - τοποθετούνται οι ευκαιρίες προσέλκυσης των ταλέντων με στόχο τη διαμόρφωση επιτυχημένων στρατηγικών (18%).

Διαφορετικές γενιές
Στο μεταξύ, κομβικό ρόλο τόσο στα πλάνα των ίδιων των εργαζομένων για προσωπική κατάρτιση όσο και στις ατζέντες των ίδιων των επιχειρήσεων, όταν αναζητούν προσωπικό, διατηρούν σήμερα οι προσωπικές δεξιότητες. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι δεξιότητες παίζουν σημαντικό και διαχρονικό ρόλο σε όλες τις γενιές.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από το 50% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν προσωπικές δεξιότητες οι οποίες να συσχετίζονται αποκλειστικά με μια συγκεκριμένη γενιά.

Ωστόσο το ένα τρίτο των ερωτηθέντων από την έρευνα απαντά ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και εκείνες που αφορούν σε Big Data συνδέονται ειδικά με τη γενιά των “Millennials”. Η δε “διαχείριση ανθρώπων” σχετίζεται κυρίως με τις γενιές των “Baby Boomers” και “Generation X”. 

Περί ικανοτήτων
Η έρευνα διαπιστώνει ότι το ιδανικό προφίλ του εργαζόμενου διαφοροποιείται και βασίζεται πλέον σε ένα συνδυασμό ικανοτήτων όπως είναι ο πραγματισμός, η ευελιξία και το ομαδικό πνεύμα.

Η επίλυση προβλημάτων (69%), η προσήλωση στον στόχο (58%) και η συνεργασία (57%) αποτελούν τις τρεις πιο επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες για το ταλέντο που απαιτούνται από τις εταιρείες. Χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Τσεχία και η Ουγγαρία τοποθετούν την “επίλυση προβλημάτων” στην πρώτη θέση.

Επιπλέον, η μελέτη διαπιστώνει ότι οι βασικές ικανότητες αναγνωρίζονται τόσο από τις μεσαίες επιχειρήσεις όσο και από τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους, ενώ η αναγνώριση δεν περιορίζεται αποκλειστικά από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. 

Επιτυχία
Η ρευστότητα  - κατά την έρευνα - είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για τα ταλέντα και περιγράφεται ως η ικανότητα ομαλής προσαρμογής σε ένα εταιρικό περιβάλλον, η δυναμική και αποτελεσματική αντίδραση στην εναλλαγή θέσεων εργασίας καθώς και η πολύ - πραγματοσύνη. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα δώσουν ώθηση στα άτομα με ταλέντο να ξεχωρίσουν στο μελλοντικό εργασιακό τοπίο. Η συνεχής εκμάθηση μέσα από την πρακτική εφαρμογή παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του ταλέντου (29%). Η Ελλάδα δίνει μεγάλη σημασία στην συνεχή εκμάθηση σε αντίθεση με τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.