Έρευνες - Μελέτες

Οριακά πιο αισιόδοξοι οι Έλληνες CEOs το τρίτο τρίμηνο του 2016

ceonew

Οριακά βελτιωμένες ήταν οι προσδοκίες των στελεχών στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2016, με τον δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs να καταγράφει ελαφρά άνοδο. Ο δείκτης (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) διαμορφώθηκε στις 125 μονάδες, με την άνοδο να αποτυπώνει τις συγκρατημένες προσδοκίες των CEOs λόγω των εκκρεμοτήτων στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος, που συμφωνήθηκε με τους δανειστές. 

Οριακή βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος-Στασιμότητα στις μικρές μεσαίες και πολύ μεγάλες επιχειρήσειςΤην παραπάνω εικόνα περιγράφει η τριμηνιαία έρευνα, που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 διευθυνόντων συμβούλων και γενικών διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group και πραγματοποιήθηκε την περίοδο 27/09/2016 έως 10/10/2016. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας ανά τάξη μεγέθους των εταιρειών δείχνει στασιμότητα του δείκτη στις μικρές μεσαίες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις ο δείκτης σημείωσε άνοδο. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε οριακή αύξηση και διαμορφώθηκε στις 115 μονάδες έναντι 114 το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) μικρή άνοδο στις 134 μονάδες έναντι 132 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.   

Οικονομική κατάσταση 
Αναλυτικά, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 138 μονάδες έναντι 134 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο έναντι του προηγούμενου τρίμηνου, ενώ εκείνων που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε μειώθηκε σε 64% έναντι 67% το προηγούμενο τρίμηνο. Το δε ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 13% έναντι 16% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών παρουσίασε άνοδο στις 112 μονάδες έναντι 108 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν, διαμορφώθηκε σε 44% ποσοστό που αυξάνεται σε 51% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε αύξηση στις 131 μονάδες έναντι 128 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση ανήλθε σε 44%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 55%. 

Επενδύσεις 
Η έρευνα δείχνει ότι ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε κάμψη στις 101 μονάδες έναντι 103 το προηγούμενο τρίμηνο, με το πο ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος να διαμορφώνεται σε 24%, που αυξάνεται σε 33% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών σημείωσε μικρή άνοδο στις 129 μονάδες έναντι 126 το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, ανήλθε σε 31%, το οποίο  αυξάνεται σε 41% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. 

Απασχόληση 
Σύμφωνα με την έρευνα, ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε πτώση στις 98 μονάδες έναντι 104 το προηγούμενο τρίμηνο, με το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν να είναι αυξημένος σε σύγκριση με ένα έτος πριν, ανήλθε σε 34%, ενώ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυξάνεται σε 43%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε μικρή άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις 133 μονάδες. Το 32% των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε 35% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. 

Capital controls
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον για το αν έχουν εκλείψει οι λόγοι παραμονής σε ισχύ των capital controls. Το 12% θεωρεί ότι οι λόγοι παραμονής έχουν εκλείψει, το 56% πιστεύει ότι έχουν εκλείψει κατά ένα μέρος και το υπόλοιπο 32% δηλώνει ότι οι λόγοι υφίστανται ακόμα. Διαπιστώνονται ωστόσο διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων: οι  CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων δηλώνουν σε ποσοστό 67% ότι έχουν εκλείψει κατά ένα μέρος οι λόγοι παραμονής των capital controls, ποσοστό που μειώνεται σε 55% για τους CEOs μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το 34% των CEOs μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι λόγοι ύπαρξης των capital controls δεν έχουν εκλείψει, ποσοστό που μειώνεται σε 20% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.