Έρευνες - Μελέτες

Περισσότερες από 10 εκατ. συνδέσεις έχουν μεταφερθεί μέσω φορητότητας

smarphonehand3

Σε καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά τηλεπικοινωνιών έχει εξελιχθεί στην πορεία του χρόνου η φορητότητα αριθμών στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία. Στην εγχώρια αγορά τηλεπικοινωνιών, διαπιστώνεται μεγάλη κινητικότητα στην αλλαγή παρόχου, καθώς από το Μάρτιο του 2004 έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 έχουν μεταφερθεί περισσότερες από 10 εκατ. συνδέσεις, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, από το 2004 που ξεκίνησε τη λειτουργία της η Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα, έχουν μεταφερθεί συνολικά 10.119.777 αριθμοί (5.278.836 αριθμοί στη σταθερή τηλεφωνία και 4.840.941 αριθμοί στην κινητή).

10.119.777 αριθμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχουν μεταφερθεί την περίοδο Μάρτιος 2004 - Σεπτέμβριος 2016Συγκεκριμένα, κατά την τελευταία οκταετία (2008-2015), οι μεταφερθέντες αριθμοί υπερβαίνουν, κατά μέσο όρο, το 1 εκατ. ετησίως, αποδεικνύοντας ότι συνεχώς περισσότεροι συνδρομητές αξιοποιούν τη φορητότητα αριθμού κατά την αναζήτηση ανταγωνιστικών οικονομικών προγραμμάτων. 

Η φορητότητα αριθμών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, όπως σχολιάζει η ΕΕΤΤ, ενθαρρύνει τη μετάβαση των καταναλωτών σε διαφορετικούς παρόχους, καθώς και την πρόσβαση σε περισσότερες και πιο προσιτές επιλογές συνδυαστικών υπηρεσιών σε τηλεφωνία και Internet.

“Η ΕΕΤΤ συνεχίζει τις ρυθμιστικές και ελεγκτικές της δράσεις, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους που μπορούν να αποκομίσουν οι καταναλωτές από την αξιοποίηση της φορητότητας, τη διαφάνεια και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρόχων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών”, αναφέρει σε ανακοίνωση της η ανεξάρτητη Αρχή. 

Δράσεις
Η ΕΕΤΤ - όπως σημειώνει η ίδια σε ανακοίνωσή της - έχει πραγματοποιήσει πλήθος παρεμβάσεων ρυθμιστικού, εποπτικού και ελεγκτικού χαρακτήρα για θέματα φορητότητας. Μεταξύ άλλων, το 2003 και το 2013 διενήργησε δύο ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς για την ανακήρυξη του λειτουργού και διαχειριστή της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα, η οποία εποπτεύεται από την ΕΕΤΤ και στην οποία συνδέονται όλες οι εταιρίες για την ανταλλαγή μηνυμάτων φορητότητας, με σκοπό την υλοποίηση της φορητότητας και την ορθή δρομολόγηση κλήσεων στις νέες εταιρίες των συνδρομητών.

Το 2014 ξεκίνησε η λειτουργία της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα, ενώ, από το 2004 έως σήμερα, προβαίνει σε ανάλυση καταγγελιών συνδρομητών, που υποβάλλονται στον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, σχετικά με ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη φορητότητα του αριθμού τους (άρνηση φορητότητας, καθυστερήσεις).

Επιπλέον, το 2015 η ρυθμιστική Αρχή προχώρησε στην επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους €5,5 εκατ. περίπου, στις εταιρείες για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι ενεργούσαν κατά παράβαση του Κανονισμού φορητότητας, όσον αφορά την απόρριψη αιτήσεων φορητότητας των αριθμών των συνδρομητών τους.