Έρευνες - Μελέτες

Διψήφια ανάπτυξη για την αγορά των Big Data και Business Analytics έως το 2020

big-data-analytics-research

Μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά αποτελεί, πλέον, αυτή των Big Data και Business Analytics (BDA), η οποία για την επόμενη τετραετία - τουλάχιστον - θα διευρύνεται με διψήφιο ρυθμό. Τα παγκόσμια έσοδα της αγοράς BDA υπολογίζεται ότι θα υπερβούν τα $203 δις το 2020 από $130,1 δις το 2016, ανάπτυξη που μεταφράζεται σε μέση ετήσια αύξηση της αγοράς κατά 11,7% έως το 2020.

Έσοδα άνω των $200 δις θα παράγει ο κλάδος των Big Data και Business AnalyticsΟι συγκεκριμένοι ρυθμοί ανάπτυξης, οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ τις εκτιμήσεις για την πορεία της συνολικής αγοράς του ΙΤ διεθνώς, υπογραμμίζουν - με τον πλέον εμφαντικό τρόπο - τον κομβικό ρόλο των Big Data και Business Analytics στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας. 

Σύμφωνα με ανάλυση της International Data Corporation (IDC), οι τομείς των big data και business analytics, ο τραπεζικός τομέας και η βιομηχανία θα είναι οι δύο βασικοί κλάδοι, που θα τροφοδοτήσουν την αγορά των BDA τουλάχιστον έως τα τέλη της δεκαετίας. 

Όπως αναφέρει η IDC στο σχετικό report της, οι τράπεζες, η βιομηχανία (κλάδοι που παράγουν διακριτές μονάδες προϊόντων - discrete product industries - και κλάδοι παραγωγής μέσω διεργασιών - process industries ), το Δημόσιο και οι επαγγελματικές υπηρεσίες θα εισφέρουν τα περισσότερα έσοδα στον κλάδο των BDA. Συνολικά, σύμφωνα με την IDC (Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide), οι πέντε αυτοί τομείς θα πραγματοποιήσουν το 50% των παγκόσμιων επενδύσεων σε Big Data και Business Analytics investments το 2016. Θα παραμείνουν δε οι πιο κομβικοί κλάδοι για την αγορά των BDA τουλάχιστον έως το 2020. 

Μεταξύ των πέντε κλάδων, όπως προκύπτει από την ανάλυση της IDC, οι τράπεζες θα είναι ο τομέας της οικονομίας με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στους δυο τομείς (σχεδόν $17 δις το 2016), αλλά κι εκείνος με την ταχύτερη ανάπτυξη για την αγορά των BDA. Τηλεπικοινωνίες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ο κλάδος των ασφαλειών και των μεταφορών θα ακολουθήσουν από κοντά τις τράπεζες, ενισχύοντας τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς των Big Data και Business Analytics.

Μεγάλες επιχειρήσεις
Οι μεγάλες και πολύ μεγάλες εταιρείες (αυτές που απασχολούν περισσότερους από 500 εργαζόμενους) θα είναι εκείνες που - κατά κύριο λόγο - θα λειτουργήσουν ως ατμομηχανή της ανάπτυξης για τον κλάδο των Big Data και Business Analytics, παράγοντας έσοδα άνω των $154 δις το 2020. Ωστόσο, εξαιρετικά κινητικές στον τομέα των BDA εκτιμάται ότι θα αποδειχθούν και οι μικρομεσαίες εταιρείες. 

Υπερδύναμη οι ΗΠΑ
Οι αναλυτές της IDC εκτιμούν ότι σχεδόν το ήμισυ της εσόδων που θα παράξουν τα big data και business analytics θα προέλθει από την αγορά των ΗΠΑ ($95 δις το 2020). Η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη θα είναι αυτή της Δυτικής Ευρώπης, ακολουθούμενη από την περιοχή της Ασίας /Ειρηνικού (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας) και τη Λατινική Αμερική. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης, η περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης Ανατολής - Αφρικής θα καταγράψουν την ταχύτερη άνοδο στους τομείς των BDA.