Έρευνες - Μελέτες

Τα 2/3 των οργανισμών δεν ακόμη ώριμη στρατηγική cloud

cloudnew

Αποτελεί πλέον κοινή επιχειρηματική πρακτική, αλλά ελάχιστοι οργανισμοί έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη που τους εξασφαλίζει. Ο λόγος για το cloud, που όλο και περισσότερες εταιρείες το υιοθετούν ως λύση για τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους αποτελεσμάτων, ωστόσο, ελάχιστες κεφαλαιοποιούν πλήρως τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει.

Οι πιο προηγμένοι στη χρήση του cloud οργανισμοί παρουσιάζουν αύξηση των εσόδων κατά $3 εκατ. ανά εφαρμογή και έχουν μειώσει τα έξοδά τους κατά $1 εκατ.Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Cisco, σχεδόν το 68% των οργανισμών χρησιμοποιεί λύσεις cloud, ποσοστό αυξημένο κατά 61% σε σχέση με την περυσινή μελέτη. Ωστόσο, οι περισσότεροι οργανισμοί (69%) δεν διαθέτουν ακόμη ώριμες στρατηγικές cloud.

Να σημειωθεί ότι η μελέτη καθορίζει πέντε επίπεδα ωριμότητας cloud: ad hoc, ευκαιριακή, επαναλαμβανόμενη, διαχειριζόμενη και βελτιστοποιημένη, θεωρώντας ως ώριμη τη στρατηγική που αναφέρετε στο επαναλαμβανόμενο, διαχειριζόμενο και βελτιστοποιημένο επίπεδο.

Στο μεταξύ, μόνο το 3% έχει βελτιστοποιήσει αντίστοιχες στρατηγικές που επιφέρουν ξεχωριστά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του cloud εξασφαλίζει πλεονεκτήματα, τα οποία, μεταξύ άλλων, αποτυπώνονται και στα οικονομικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, οι πιο προηγμένοι στη χρήση του cloud οργανισμοί παρουσιάζουν αύξηση των εσόδων κατά 3 εκατ. δολ. ανά εφαρμογή και έχουν μειώσει τα έξοδά τους κατά $1 εκατ. Αυτή η αύξηση των εσόδων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πώληση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην προσέλκυση νέων πελατών ταχύτερα ή στην ικανότητα να διεισδύουν ταχύτερα σε νέες αγορές.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη, η αυξημένη υιοθέτηση λύσεων cloud οφείλεται σε εγγενείς εφαρμογές cloud, συμπεριλαμβανομένων λύσεων cloud που αφορούν την ασφάλεια και το Internet of Things (IoT).
 
Υβριδικό cloud
Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι το 95% των κορυφαίων οργανισμών που διαθέτουν βελτιστοποιημένες στρατηγικές cloud έχουν δημιουργήσει ένα υβριδικό περιβάλλον ΙΤ που χρησιμοποιεί πολλαπλά ιδιωτικά και δημόσια cloud, ανάλογα τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό.

Η μελέτη αποκαλύπτει ακόμη ότι η υιοθέτηση υβριδικού cloud (υπηρεσίες δημόσιου και ιδιωτικού cloud) διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Από τις χώρες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, το μεγαλύτερο ποσοστό οργανισμών, που χρησιμοποιούν μείγμα υπηρεσιών δημόσιου cloud και ειδικών πόρων, παρατηρείται στην Κορέα και την Ιαπωνία, ενώ το μικρότερο στην Αυστραλία. Το ποσοστό των οργανισμών που έχουν υιοθετήσει υβριδικό cloud σε διάφορες χώρες είναι: ΗΠΑ 45%, Λατινική Αμερική 47%, Ηνωμένο Βασίλειο 46%, Γαλλία 42%, Γερμανία 51%, Αυστραλία 41%, Καναδάς 47%, Κορέα 55%, Κάτω Χώρες 42%, Ιαπωνία 54% και Κίνα 52%. 

Εμπόδια 
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με έναν αριθμό εμποδίων για την επίτευξη μεγαλύτερης ωριμότητας cloud, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η απουσία μιας καλοσχεδιασμένης στρατηγικής και ενός χάρτη πορείας, παραδοσιακές κεντρικές οργανωτικές δομές και μη σωστή ευθυγράμμιση του ΙΤ και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 
Η μελέτη
Τη μελέτη (Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximizing Value) πραγματοποίησε η IDC με τη χορηγία της Cisco. Βασίζεται σε έρευνα στην πρωτογενή αγορά, όπου συμμετείχαν στελέχη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων ΙΤ σε περισσότερους από 6.100 οργανισμούς σε 31 χώρες, οι οποίοι έχουν ενσωματώσει με επιτυχία στο ΙΤ περιβάλλον ιδιωτικά, δημόσια και υβριδικά cloud.  Αυτό σηματοδοτεί τη δεύτερη χρονιά της μελέτης, όπου το δείγμα ήταν διπλάσιο εκείνο της προηγούμενης χρονιάς.