Έρευνες - Μελέτες

Αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των Επικοινωνιών

communicationnew1

Σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων στον τομέα Επικοινωνιών και Μεταφορών αναμένεται στην Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2016. Ο τομέας αναμένεται να σημειώσει θετική δραστηριότητα σε επίπεδο προσλήψεων το τρίμηνο για το τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2016 με προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +11%. Οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ εμφανίζουν βελτίωση της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μάλιστα, ο τομέας συγκεντρώνει μίας από τις τρεις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλησης μαζί με τον τομέα της Γεωργίας και των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

Με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +11%, οι εργοδότες αναμένουν προσλήψεις στον κλάδο το 4ο τρίμηνο του 2016Σύμφωνα με την έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης το 4ο τρίμηνο του 2016, οι Έλληνες εργοδότες προβλέπουν κάποιες ευκαιρίες προσλήψεων το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου, καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +6% για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο. Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σημαντικά, κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Από τους 753 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 15% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 15% προβλέπει μείωση, το 67% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 3% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.  

Ανά κλάδο
Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται για το επόμενο τρίμηνο σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας και στις δύο μεγάλες περιφέρειες της χώρας. Οι προοπτικές βελτιώνονται σε πέντε τομείς και στις δύο περιφέρειες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ενισχύονται και στους εννέα τομείς και στις δύο περιφέρειες σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι εργοδότες στον τομέα Γεωργίας καταγράφουν τις πιο αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων με Προοπτικές της τάξης του +18%. Μάλιστα, τα σχέδια προσλήψεων είναι τα ισχυρότερα από την έναρξη της έρευνας το 2ο τρίμηνο του 2008.

Ανά περιοχή
Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργοδότες στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής καταγράφουν την ισχυρότερη πρόβλεψη προσλήψεων (+7%), που διατηρείται σχετικά σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σημειώνει βελτίωση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2015.

Οι δε προοπτικές απασχόλησης για την Βόρεια Ελλάδα ανέρχονται σε +6%. Οι εργοδότες καταγράφουν σχετικά σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση, κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Μεγάλες επιχειρήσεις
Οι εργοδότες και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους επιχειρήσεων αναμένουν αύξηση των προσλήψεων. Οι εργοδότες μεγάλων οργανισμών καταγράφουν στιβαρές προθέσεις προσλήψεων με προοπτική της τάξης του +31%, ενώ πιο επιφυλακτικοί (προοπτικές της τάξης του +3%) είναι οι εργοδότες πολύ μικρών εταιρειών.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 μονάδες. 

Διεθνής εικόνα
Η διεθνής έρευνα της ManpowerGroup αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου. “Η αβεβαιότητα που συνδέεται με την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, το δημοψήφισμα για το Brexit και τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στην χρηματοοικονομική αγορά, δεν φαίνεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αυτοπεποίθηση των εργοδοτών σε ό,τι αφορά στις προσλήψεις”, αναφέρει η εταιρεία.  Περίπου το ήμισυ των προβλέψεων ενισχύονται με διαφορετικά περιθώρια σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν πριν από τρεις μήνες, με τα σχέδια προσλήψεων να βελτιώνονται σε 23 από τις 43 χώρες, να διατηρούνται αμετάβλητα σε εννέα και να αποδυναμώνονται σε 11.

Η αυτοπεποίθηση των εργοδοτών ως προς τις προσλήψεις είναι ισχυρότερη σε Ινδία, Ιαπωνία, Ταιβάν και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι εργοδότες σε Βραζιλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ιταλία και Ελβετία καταγράφουν τα πιο αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων.

Στη Βόρεια, Νότια και Κεντρική Αμερική, αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων σε εννέα από τις 10 χώρες κατά το 4ο τρίμηνο.

Οι εργοδότες στις ΗΠΑ, την Κολομβία και το Μεξικό καταγράφουν τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων στην περιφέρεια, ενώ οι ευκαιρίες για τα άτομα που αναζητούν εργασία αναμένεται να είναι λιγότερες στην Βραζιλία.

Οι εργοδότες σε όλες τις 25 χώρες της γεωγραφικής περιοχής Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) αναμένουν αύξηση του προσωπικού τους κατά το προσεχές τρίμηνο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προβλέψεις βελτιώνονται σε 12 χώρες, αποδυναμώνονται σε έξι και διατηρούνται αμετάβλητες σε επτά. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές απασχόλησης αναμένεται να βελτιωθούν σε 16 χώρες και να διατηρηθούν αμετάβλητες σε δύο.