Έρευνες - Μελέτες

1 στις 2 τράπεζες θα διαθέτει Chief Data Officer έως το 2020

cdopeople

Σε διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού βρίσκεται ο παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος, ωστόσο, έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι την ψηφιακή του ολοκλήρωση. Σήμερα, μόλις μία στις πέντε τράπεζες (21%) στην περιοχή της ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) διαθέτει επικεφαλής ψηφιακό σύμβουλο (Chief Data Officer), ενώ μέχρι το 2020 ένα στα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχει CDO, που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Σήμερα, ωστόσο, μόνο μία στις πέντε τράπεζες (21%) στην περιοχή ΕΜΕΑ έχει, ήδη, επικεφαλής ψηφιακό σύμβουλοΈρευνα της SAP, που πραγματοποιήθηκε από την IDC Financial Insights, με τη συμμετοχή 250 τραπεζών (λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής) σε όλη την ΕΜΕΑ, διαπιστώνει ότι για την εδραίωση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο DNA και τη στρατηγική μιας τράπεζας πρέπει να υπάρχει ένας θερμός υποστηρικτής και αυτός είναι ο επικεφαλής ψηφιακός σύμβουλος: "ο ρόλος του CDO είναι ακόμα νέος και βρίσκεται σε εξελικτικό στάδιο, όμως πρέπει να επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού και των διαφορετικών τεχνολογικών διαδικασιών γύρω από ένα κοινό στόχο: τη μεγαλύτερη συμμετοχή και διατήρηση των πελατών”.

Αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση, μόνο μία στις τέσσερις τράπεζες (24%) στην περιοχή έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί μια ολιστική end-to-end στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού όσον αφορά τις σχέσεις με τους πελάτες της. Πάντως, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 96% των τραπεζών που ερωτήθηκαν, έχουν ήδη αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DX), υπάρχει, ωστόσο, ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.

ΙΤ και επιτυχία
Στο μεταξύ, η έρευνα διαπιστώνει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην έγκαιρη ανάμειξη του ΙΤ και των ποσοστών επιτυχίας πρωτοβουλιών σχετικών με την ψηφιακή εμπειρία. Για την ακρίβεια, το 57% των έργων, όπου η πληροφορική ήταν αναμιγμένη στα πρώτα στάδια της πρωτοβουλίας ψηφιακού μετασχηματισμού, κρίθηκαν επιτυχημένα από τους ερωτηθέντες από την πλευρά των τραπεζών.

Σύμφωνα με την έρευνα, με τίτλο “Η ψηφιακά έτοιμη τράπεζα”, το 40% των στελεχών θεωρεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει μια πρωτοβουλία του front-office με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Επιπλέον, μία στις πέντε τράπεζες δήλωσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους περιλαμβάνει, κυρίως, έργα υποδομής.

Ο ρόλος του Fintech
Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συχνά επικεντρώνεται αποκλειστικά στο front office, δημιουργώντας “νησίδες καινοτομίας” που εμποδίζουν τις τράπεζες να αποκομίσουν τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού σε οργανωτικό επίπεδο. Το σημαντικότερο από αυτά τα οφέλη είναι η δυνατότητα των τραπεζών να μειώνουν το κόστος, ενώ εξακολουθούν να προσφέρουν μια βελτιστοποιημένη και εξατομικευμένη εμπειρία στους πελάτες.

Η μελέτη διαπίστωσε επιπλέον ότι για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού σε ολόκληρη την επιχείρηση, το πνεύμα συνεργασίας και η εστίαση σε ένα ψηφιακό στόχο, ανοιχτό στη χρήση analytics και ευέλικτων τεχνολογιών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι η πρόθεση για συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως οι startups του χρηματοπιστωτικού κλάδου που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, οι πάροχοι τεχνολογίας, αλλά και άλλες επιχειρήσεις εκτός του χώρου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που χαίρουν της εκτίμησης των πελατών.

The Importance of the Digital Core

Πηγή: IDC’s Digital Transformation in Banking Study – May, 2016; EMEA n=253