Έρευνες - Μελέτες

Οι ψηφιακές συμμαχίες - “κλειδί” για την ανάπτυξη των τραπεζών

peoplenew123

Δομημένο πάνω σε ψηφιακές βάσεις είναι το μέλλον του τραπεζικού τομέα, ο οποίος αναζητά digital συμμάχους, προκειμένου να απαντήσει επιτυχώς στο αίτημα των καταναλωτών για πραγματικά data driven τράπεζες. Την τάση έχουν αφουγκραστεί οι διοικήσεις των τραπεζών, που αντιμετωπίζουν με επιτακτικό τρόπο την ανάγκη ψηφιακού ανασχηματισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότερα από ένα στα δύο τα υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη ανά τον κόσμο (το 52%) εκτιμούν ότι η συνεργασία με digital partners είναι “κλειδί” για τη στρατηγική της τράπεζας.

Ένα στα δύο τα υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη θεωρεί τη συνεργασία με digital partners μονόδρομο για την επιβίωση στην ψηφιακή εποχήΗ οικοδόμηση ενός συνολικού ψηφιακού οικοσυστήματος, όπου οι τράπεζες μπορούν να διασυνδέουν τους πελάτες τους με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, με άλλα λόγια η δημιουργία μιας “platform economy” λογικής, θεωρείται από τις πιο “hot” τάσεις για την αναμόρφωση του τραπεζικού τοπίου.

Έρευνα της Accenture σε 300 στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα (Technology Vision for Banking 2016) δείχνει ότι η data driven στρατηγική είναι μονόδρομος. Οι τράπεζες πιστεύουν ότι ο ρυθμός της αλλαγής της τεχνολογίας θα συνεχιστεί με πρωτοφανή ρυθμό.

Για την ακρίβεια, περισσότερα από τα τέσσερα πέμπτα (85%) των τραπεζικών στελεχών προβλέπουν ότι ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής θα αυξηθεί ταχέως και μάλιστα, σε πρωτοφανές ποσοστό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με την Accenture, οι ψηφιακοί εταίροι είναι αυτοί που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να προσφέρουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις υψηλές ψηφιακές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Οι αναλυτές της Accenture διαπιστώνουν μέσω της έρευνας ότι οι τράπεζες έχουν μια “χρυσή ευκαιρία” να εκμεταλλευθούν τις σχέσεις εμπιστοσύνης, που έχουν δημιουργήσει με τους καταναλωτές, ώστε να τεθούν στο επίκεντρο του συνολικού οικοσυστήματος, που δημιουργεί η ψηφιακή αλλαγή, με όχημα αυτό που περιγράφεται ως “platform economy”.

Ο ρόλος των big data
O όγκος των μαζικών δεδομένων (big data), που διαχειρίζονται σήμερα οι τράπεζες, συνιστά για τις ίδιες ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο οφείλουν να αξιοποιήσουν προς όφελος των καταναλωτών μέσα από τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Τα big data είναι, ακριβώς, το μεγάλο asset για την επιτυχή υλοποίηση του μοντέλου λειτουργίας κατά τα πρότυπα του “platform economy”. Η επιτυχής μετάβαση των καταναλωτών σε νέες υπηρεσίες πλατφόρμας, με υπηρεσίες και εκτός του τραπεζικού κλάδου, αναμένεται -κατά τους αναλυτές - να δημιουργήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ίδια την οικονομική εικόνα της.

Σύμφωνα με την Accenture, το 83% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύει ότι οι πλατφόρμες θα είναι ο “συνδετικός κρίκος”, που θα οδηγήσει τράπεζες, συμπληρωματικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και καταναλωτές στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στο μεταξύ, η μεταβαλλόμενη φύση του τραπεζικού κλάδου θα απαιτήσει ένα διαφορετικό, πιο ευέλικτο, εργατικό δυναμικό, που θα προσαρμοστεί στα νέα ψηφιακά δεδομένα και θα λειτουργεί με βάση συγκεκριμένα projects και όχι με κριτήριο τη θέση εργασίας και ευθύνης. Το 80% των στελεχών εκτιμά ότι αυτού του είδους η δομή λειτουργίας αποτελεί το εργασιακό μοντέλο του μέλλοντος.

Τεχνητή νοημοσύνη
Ο τραπεζικός κλάδος αναμένεται, στο μεταξύ, να είναι από αυτούς που θα πρωτοστατήσουν στην υιοθέτηση νέων trends, όπως η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία - όπως επιμένουν κάποιοι αναλυτές - θα εξελιχθεί σε στενό συνεργάτη των τραπεζών. Το 86% των στελεχών συμφωνεί ότι η ευρεία χρήση της AI (Artificial Intelligence) παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πέρα από τη μείωση του κόστους.

Ψηφιακή εμπιστοσύνη
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών δεν μπορεί παρά να αποτελεί το βαρόμετρο, που θα κρίνει την ψηφιακή προσπάθεια των τραπεζικών συστημάτων. Και αυτό γιατί, καθώς οι τράπεζες αυξάνουν τον αριθμό των σημείων επαφής με τους πελάτες, πολλαπλασιάζεται και ο αριθμός των πιθανών σημείων πρόσβασης για τους κυβερνο-εγκληματίες. Ενώ το 84% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η εμπιστοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ψηφιακής οικονομίας, περισσότερο από τα τρία τέταρτα (76%), νιώθει εκτεθειμένο σε περισσότερους κινδύνους από ό,τι μπορεί να αντιμετωπίσει. Επίσης, το 85% θεωρεί ότι η πλημμελής ασφάλεια των δεδομένων μπορεί να αποκλείσει έναν οργανισμό από τη συμμετοχή του στο οικοδόμημα του “platform economy”.