Έρευνες - Μελέτες

Smartphones και tablets προτιμούν - και - τα παιδιά για σύνδεση στο Διαδίκτυο

familytechnology

Στροφή προς τις φορητές συσκευές ως μέσου για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο πραγματοποιούν - εκτός από τους ενήλικους - και τα παιδιά. Έτσι, ενώ το 2010 η πλειοψηφία των παιδιών, ηλικίας 9-16, επέλεγε τους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα laptops, προκειμένου να περιηγηθεί στο Διαδίκτυο, στα τέλη του 2013, το 28% των παιδιών ηλικίας 9-12 και το 60% των ανηλίκων 13-16 ετών χρησιμοποιούσε smartphone ή tablet για το “σερφάρισμα” στο Ίντερνετ. Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα του δικτύου EU Kids Online, η οποία καταγράφει τις συνήθειες των παιδιών όσον αφορά το Διαδίκτυο, αναδεικνύοντας τις αλλαγές, που συντελέστηκαν την περίοδο 2010-2013.

Όσον αφορά θέματα ασφαλείας, η έρευνα διαπιστώνει ότι τα παιδιά, που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω φορητών συσκευών, όπως smartphones και tablets, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν κινδύνους στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έρευνας, οι γονείς είναι λιγότερο πιθανό να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους, όταν αυτά συνδέονται μέσω φορητών συσκευών. Αυτή η χαλάρωση της γονικής παρακολούθησης οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δυο πλευρές - γονείς και παιδιά - θεωρούν smartphones και tablets ως ένα πιο “ιδιωτικό” μέσο επικοινωνίας, με τον έλεγχο από την πλευρά των πρώτων να συναντά τη μεγάλη δυσαρέσκεια των δεύτερων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, επίσης, ότι τα μικρότερα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό από ό,τι τα μεγαλύτερα να αντιμετωπίζουν κινδύνους στο Διαδίκτυο, αλλά είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από αυτούς.

Πάντως, όπως διαπιστώνει το σχετικό report, η σύνδεση των παιδιών στο Διαδίκτυο μέσω smartphone ή tablet, τους δίνει πρόσβαση σε μια ευρύτερη γκάμα υπηρεσιών, διευρύνοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Νέα έρευνα
Το 2010 το δίκτυο EU Kids Online διεξήγαγε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα σε παιδιά και  τους γονείς τους σε 25 χώρες. Τα ευρήματα προσφέρουν μια πολύτιμη βάση δεδομένων για ένα καλύτερο κοινωνικό προσανατολισμό σχετικά με τις διαδικτυακές εμπειρίες των παιδιών. Προκειμένου να παρέχει επικαιροποιημένα εμπειρικά στοιχεία, το δίκτυο EU Kids Online ετοιμάζει μια νέα έρευνα, για το 2016.

Τα μέχρι σήμερα εμπειρικά στοιχεία, σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου σε διάφορες χώρες, καταδεικνύουν ότι η διάχυση του Διαδικτύου συνδέεται με συγκεκριμένα πρότυπα χρήσεων και εμπειριών. Τα παιδιά σε “προηγμένες” τεχνολογικά χώρες, ξεκινούν νωρίτερα τη χρήση, χρησιμοποιούν ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και είναι πιο εξοικειωμένα σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης. Παρ’ όλα αυτά, έρχονται αντιμέτωπα με περισσότερες ριψοκίνδυνες εμπειρίες.

Η κοινωνική ενσωμάτωση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών δεν αποτελεί μια ταυτόχρονη  διαδικασία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Τα διαχρονικά ευρήματα αμφισβητούν οποιαδήποτε υπόθεση περί γραμμικής διαδικασίας, σύμφωνα με  την οποία, τα παιδιά εξειδικεύονται και προσαρμόζονται, εξίσου σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ολοένα και περισσότερο στη χρήση των διαδικτυακών μέσων.  

Το Δίκτυο  EU Kids Online στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων των παιδιών της Ευρώπης και των γονέων τους σε εμπειρίες και πρακτικές, όσον αφορά την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών και ως εκ τούτου, να ενημερώσει για την προώθηση ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος για τα παιδιά.