Έρευνες - Μελέτες

Mία στις τέσσερις ψηφιακές επιθέσεις σε εταιρείες θα συνδέεται με το ΙοΤ

iotnew

Ευθέως ανάλογη της δημοτικότητας του Internet of Things (ΙοΤ) αναμένεται να είναι και η δράση των ψηφιακών εγκληματιών, που επιτίθενται με στόχο να πλήξουν την ασφάλεια του ΙοΤ. Σε λιγότερο από πέντε χρόνια από σήμερα, μία στις τέσσερις εντοπισμένες επιθέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (το 25%) θα συνδέεται με το Internet of Things.

Αν και το ΙοΤ εκτιμάται ότι θα στοχοποιηθεί περαιτέρω από το οργανωμένο λιανεμπόριο τα επόμενα χρόνια, οι εταιρικοί προϋπολογισμοί για τη θωράκιση της ασφάλειας του, έως το 2020, δεν θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των δαπανών για την ασφάλεια του IT.

Η κινητικότητα πέριξ των συστημάτων ασφαλείας για το ΙοΤ, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Gartner, θα αυξηθεί μετά από το 2020, οπότε και εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση των εταιρικών επενδύσεων στο συγκεκριμένο τομέα.

Κατά το τρέχον έτος, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της εταιρείας, οι δαπάνες για υποδομές ασφάλειας στο Internet of Things θα προσεγγίσουν διεθνώς τα $348 εκατ., αυξημένες κατά 23,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, οπότε είχε διαμορφωθεί σε $281,5 εκατ. Η πορεία της αγοράς των υποδομών ασφάλειας για το IoT θα παραμείνει μεν ανοδική, αν και δεν αναμένεται να αποκτήσει σημαντικά μεγέθη, παρά μόνο μετά από το 2020. Για παράδειγμα, η Gartner τοποθετεί στις σχετικές δαπάνες στα επίπεδα των $434 εκατ. το 2017 και στα $547 εκατ. το 2018.

6,4 δις συνδεδεμένες συσκευές
Η αγορά των προϊόντων ασφαλείας για το IoT είναι προφανές ότι θα εξαρτηθεί από τη γενικότερη πορεία του Internet of Things. “Η αγορά σήμερα είναι μικρή, αλλά θα διευρύνεται, όσο καταναλωτές και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών”, είναι η εκτίμηση των αναλυτών.

Η Gartner έχει προβλέψει ότι, μέχρι τα τέλη του έτους, θα υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο περί τα 6,4 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές και αντικείμενα, αριθμός αυξημένος κατά 30% σε σχέση με το 2015. Η πρόβλεψη είναι ότι ο πλανήτης θα αριθμεί 11,4 δισεκατομμύρια πράγματα, που θα συνδέονται και θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, οικοδομώντας το οικοσύστημα του ΙοΤ.

Πάντως, μετάβαση της βιομηχανίας στην εποχή του Internet of Things δεν αναμένεται ότι θα υλοποιηθεί ταυτόχρονα και στον ίδιο βαθμό από όλους τους επιμέρους κλάδους των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Gartner, οι επενδύσεις θα εντοπιστούν στον τομέα των διασυνδεδεμένων οχημάτων, στα εμπορικά αεροσκάφη, στον κλάδο του εξοπλισμού για κατασκευές, αλλά και στον εξοπλισμό της αγροτικής παραγωγής.

Συνεπώς και οι εταιρικές ανάγκες για συστήματα ασφαλείας, που θα σχετίζονται με το ΙοΤ, θα είναι πολύ διαφοροποιημένες για τον κλάδο, γεγονός που θα πιέσει τους κατασκευαστές για εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες, ανάλογα με τις προτεραιότητες του κάθε επιμέρους τομέα.